Alles over Werkendam...

Werken

Werkendam ligt op een kruispunt van wegen en water en staat garant voor veel dynamiek en bedrijvigheid. De regio is het commerciële centrum van het Land van Heusden en Altena. 

Door de centrale ligging aan het water heeft Werkendam één van de grootste binnenhavens van Nederland: de Biesbosch- en Beatrixhaven.
Andere terreinen zijn: Bruine Kilhaven, Steurgat,  Bandijk en het regionaal bedrijventerrein.

Voor meer informatie, lees verder onder het kopje bedrijven.(Foto's TekstAtelier®)

Er bestaan al langer plannen om achter het bedrijventerrein Bandijk een derde industriehaven aan te leggen. De huidige havens kampen met ruimtegebrek.

Deze oplossing is op korte termijn beschikbaar.

Voor de langere termijn is eventueel een vierde haven nabij het te verbreden Steurgat een optie. Deze wordt mogelijk verbreed in het kader van ruimte voor de rivier (ontpoldering).

 
Ongeveer 16% van de beroepsbevolking werkt in de (maritieme) industrie.

In de vijf kernen, Dussen, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam groeit de bedrijvigheid gestaag. Er zijn twaalf bedrijventerreinen die een oppervlakte beslaan van ruim 100 hectare.
In totaal zijn er in het gebied zo’n 1.500 bedrijven gehuisvest, waar ruim 8.000 mensen werken.

Om grotere bedrijven in de regio te huisvesten, wordt binnen de gemeente Altena gewerkt aan een regionaal bedrijventerrein van ruim 40 hectare, ten zuiden van de kern Werkendam.

 

Ook maken veel Werkendammers gebruik van het Openbaar Vervoer om te reizen tussen werk en wonen. Zie hiervoor de pagina Vervoer.  Link naar het Bedrijvenloket
van de gemeente Altena, waar Werkendam deel van uitmaakt.