Alles over Werkendam...

Politiek

Politiek in de gemeente Altena vormt altijd een boeiend onderwerp van gesprek. Debatten in de gemeenteraad zijn veelal pittig en komen niet zelden tot de kern.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Op de publieke tribune is altijd plaats voor u.

Als Gast van de raad (opgave nodig) krijgt u een rondleiding door het gemeentehuis, maakt u kennis met de burgemeester en enkele raadsleden en kunt u vragen wat u wilt.

De gemeente Altena heeft 31 raadszetels.
Het college van B&W telt 5 wethouders.
De coalitie wordt gevormd door CDA en SGP, Progressief Altena en AltenaLkaal

Klik hier voor meer info over de partijen.

Zie ook de gemeentesite www.altena.nl 

Politieke partijen
Verdeling zetels onder de politieke partijen (totaal = x)
Lokaalbelang (X)
CDA  (X)
SGP (X)
ChristenUnie (X)
PA (X)