Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CDA: zorgen om toegenomen drugsgebruik onder jongeren' ‘Bij toename is snelle actie nodig.”
14feb

CDA: zorgen om toegenomen drugsgebruik onder jongeren

ALTENA - In het recent verschenen artikel van Nieuwsuur - "Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen" - wordt gemeld dat jongeren meer drugs gebruiken en dit ook doen om andere redenen. 'Waar het vóór Corona ging om de lol, roken ze nu tegen de verveling, eenzaamheid en depressieve gevoelens.' CDA Altena maakt zich zorgen en stelde daarom collegevragen.

Het gaat om serieuze signalen die hulpverleners krijgen. Vooral voor kwetsbare jongeren ligt verslaving op de loer. Door Corona is voor veel jongeren school en werk weggevallen, hierdoor missen ze structuur. Een citaat uit het genoemde artikel: "Ze zitten alleen maar thuis, vervelen zich. Ze zeggen: het enige wat ik nog heb is me gewoon relaxed voelen en problemen vergeten, dus ga ik lekker blowen."

Het gaat niet alleen maar om kwetsbare jongeren. Ook jongeren die een goede basis hebben, met een opleiding en een stabiele thuissituatie, ziet men fors meer gebruiken. Aldus het artikel.

Snel actie
De CDA-fractie beseft dat het lastig is om drugsgebruik in cijfers uit te drukken, omdat jongeren hier niet mee te koop lopen, maar vraagt zich af of het college inzicht heeft of er door de huidige situatie meer drugsgebruik onder jongeren is in de gemeente Altena.
CDA Altena wil dat, bij een toename van drugsgebruik onder jongeren in Altena, hier dan snel en adequaat gehandeld wordt. 

In een eerdere motie (10-11-2020 'Actie in aanpak alcohol- en drugsproblematiek', mede ingediend door CDA Altena, werd het college opgedragen om de aanpak van de problematiek rond alcohol- en drugsgebruik organisatorisch stevig te borgen en de gemeenteraad bij elke voortgangsrapportage te informeren over de uitgevoerde acties en de resultaten daarvan. De antwoorden op de CDA-vragen kunnen, wat de partij betreft, meegenomen worden in deze rapportage.Deel dit bericht met je vrienden!