Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College maakt voorstel heropening milieustation Hank' 'De ervaringen met de avondopenstelling vanuit onze inwoners zijn positief.'
21jul

College maakt voorstel heropening milieustation Hank

ALTENA / HANK - Als het aan AltenaLokaal ligt, gaat milieustation Hank zo snel mogelijk weer open. Het station is vanwege de Coronacrisis tijdelijk gesloten tot 1 september. ’Horeca, buurthuizen en verenigingen kunnen weer aan de slag met in achtneming van de 1,5 meter samenleving, maar de milieustations werken nog met aangepaste openingstijden. Gezien het minder ingrijpende karakter van de nu geldende regels, is het des te belangrijker de dienstverlening van de gemeente weer terug te brengen naar situatie voor de Coronacrisis.’ Het college reageerde inmiddels op de vragen van AltenaLokaal en laat weten de situatie te zullen heroverwegen en met een voorstel te komen.

De gemeente reageert: ‘Met de uitbraak van Corona en de daarop volgende lockdown zagen we ten aanzien van afval dat veel inwoners in en om de eigen woning aan de slag gingen. Er werd geklust, opgeruimd en getuinierd. Dit resulteerde in een gestage stroom goederen richting milieustations. Met inachtneming van het Coronamaatregelenpakket, de veiligheid van onze inwoners, medewerkers en de beschikbare capaciteit is fors ingezet om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de nieuwe werkelijkheid.’
 In tegenstelling tot gemeenten waar milieustations dichtgingen, zetten Altena maximaal in om de twee grote stations, Giessen en Werkendam, op een veilige wijze open te houden en de openingstijden te verruimen. Hank werd daarbij gesloten enerzijds om de capaciteit die hierdoor vrij kwam in te zetten om de beide anderen stations open te houden en anderzijds omdat dit station minder coronaproof was. Deze situatie geldt tot 1 september aanstaande. ‘Ondertussen zullen wij een voorstel uitwerken met betrekking tot Milieustation Hank en de raad hierover voor 1 september berichten.’

Pilot

De avondopenstelling is op dit moment een pilot om na te gaan of deze openstelling door de inwoners wordt ‘benut/gewaardeerd’. Het college laat weten: ‘De eerste ervaringen met betrekking tot de avondopenstelling vanuit onze inwoners zijn positief. Deze openstelling voorziet zeker in een behoefte en past binnen de maatschappelijke trend naar openingstijden van diensten buiten kantoortijden. Los van openstelling van Hank zullen we, op basis van de opgedane ervaring en de actualiteit van dat moment de openingstijden opnieuw bepalen.’

Hank Coronaproof
Bij dit alles wijst het college op de noodzaak om de 1,5 metersituatie te respecteren. ‘Daarom is het nodig  dat inwoners gedoseerd onze milieustations bezoeken. Onder meer door toegangsdosering op het terrein, spreiding door ruimere openstelling, routering en contactloos betalen. Onze medewerkers zijn hierop geïnstrueerd. Deze maatregelen zijn in Giessen en Werkendam geëffectueerd. Hank Coronaproof maken vergt een aantal fysieke maatregelen, routering en extra inzet van personeel.’Deel dit bericht met je vrienden!