Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'SGP Altena: kritische vragen rond winkelcentrum Werkendam' Een goed functionerend winkelaanbod is belangrijk.
01feb

SGP Altena: kritische vragen rond winkelcentrum Werkendam

WERKENDAM - Het in stand houden van en een goed functionerend winkelaanbod en aantrekkelijk centrum is van essentieel belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen. Aldus de visie van SGP Altena. Om een beeld te krijgen inhoeverre de bestuurders van de gemeente Altena bereid zijn dat te realiseren, stelde partij een aantal indringende vragen aan het college.

SGP Altena wil bijvoorbeeld weten of het college bekend is met de beperkte parkeercapaciteit in het weekend rondom de winkels in het centrum van Werkendam en dan met name op de zaterdagen. 'Zijn hier tellingen van bekend en kunnen we deze ontvangen? Zou verplaatsing van de weekmarkt hier een oplossing voor kunnen zijn en bent u bereid om samen met de winkeliers en de marktverkopers de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en eventueel uit te voeren?'

Bewegwijzering
Ook meent de fractie dat een duidelijke bewegwijzering naar het centrum en parkeervoorzieningen in Werkendam ontbreekt. De uitvoering is telkens opgeschort vanwege nog uit te voeren ontwikkelingen. 'Bent u het met ons eens dat men hier niet op kan blijven wachten en dat bebording nu al aangebracht kan worden? Zo ja, wanneer laat u deze borden plaatsen?'

Maar er is meer. Het braakliggende terrein aan De Burcht is voor velen al jaren een doorn in het oog en een aanfluiting voor de uitstraling van het centrum. De partij wil weten hoe de stand van zaken is als het gaat om de grondeigendommen, tijdspad te volgen procedures en realisatie en ideeën van de geplande invulling.

Winkelruimte
Het SGP-lijstje van vragen is lang. Op de hoek Kruisstraat/Lijnbaan in Werkendam werd in 2010 een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld voor het realiseren van zestien appartementen en circa 400 m2 winkelruimte. Tot op heden is er nog niet veel gebeurd terwijl er zo een verbetering van het straatbeeld wordt nagestreefd en tegemoetkomt aan de grote vraag. Een van de vragen luidt daarom: 'Wat is de reden dat er nog niet gestart is? Bij wie is op dit moment dit plan in eigendom? Wat kan het college eraan doen om dit proces vlot te trekken?'

Aldi
Het college gaf eerder bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de verhuizing van de Aldi supermarkt van de Floreffestraat naar het grasveld aan de Werkina in Werkendam. SGP Altena wil weten of dat een intentieovereenkomst met de Aldi betereft en of er tijdig overleg volgt hierover met de gemeenteraad. De partij wil graag gedetailleerd inzicht in deze plannen. 'Waarom is het realiseren van een supermarkt grenzend aan de winkels rondom de Hoogstraat niet inpasbaar? Dit zou namelijk een versterkend effect op de overige winkels kunnen hebben.' Maar ook: 'Is voor vestiging van een supermarkt ook gekeken naar de locatie Uitbreiding kern Werkendam aan de Lange Wiep? Vanwege geurcirkels agrarische bedrijven en lichthinder sportvelden is een deel van het plangebied namelijk niet geschikt voor woonbestemming, maar wel voor detailhandel. Als hier nog niet naar gekeken is, bent u bereid dit alsnog te doen? Indien er wel naar gekeken is, waarom is deze locatie dan afgevallen?'

Zie ook:
‘Geen woningen aan de Burcht maar supermarkten’ (ma, 28 okt 2019)
Aldi wil verhuizen naar de Werkina (vr, 11 okt 2019)


Deel dit bericht met je vrienden!