Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Altena aan de slag voor Werkendamse insteekhaven' Een beeld van de Werkendamse Biesboschhaven.
05nov

Altena aan de slag voor Werkendamse insteekhaven

WERKENDAM - In Werkendam is dringend behoefte aan kade- én havenuitbreiding. Omdat de uiteindelijk gewenste grote havenontwikkeling iets voor de langere termijn is, wordt eerst gewerkt aan de realisatie van een insteekhaven. Voor de realisatie daarvan wordt nu onderzoek gedaan met de betrokken ondernemers of op basis van kavelruil tot ontwikkeling van het gebied kan worden gekomen. Hiervoor is nu een intentieovereenkomst afgesloten met de ondernemers.

Een insteekhaven is sneller te realiseren dan een volledige haven in de rivier. De insteekhaven wordt dan een oplossing om de hoogste nood naar kaderuimte voor de bedrijven voor de korte termijn op te lossen. Met de realisatie van de insteekhaven willen partijen uiteindelijk toewerken naar een grotere havenontwikkeling in Werkendam voor de langere termijn. Dit is ook opgenomen in het bestuursakkoord van de gemeente Altena. In de kadernota van 2 juli 2019 is de investering voor de insteekhaven opgenomen. Deze raming is gebaseerd op een haven waarbij aan weerszijden bedrijfskaden komen.

Varianten
Tegelijkertijd worden ook varianten onderzocht waarbij ruilovereenkomsten kunnen worden opgesteld. Een plan op basis van een zo'n breed mogelijk draagvlak waarbij de gemeente zo min mogelijk gronden verwerft en waarbij zo veel mogelijk grondruil plaatsvindt. De gemeente Altena: 'Eén van de eigenaren participeert niet op basis van de intentieovereenkomst. Daarmee zijn we één op één in overleg over zijn eigendom.'

Het streven is om hier op 1 maart 2020 duidelijkheid over te hebben.

Planologisch traject
Ondertussen wordt er gewerkt aan het opstellen van een eerste voorontwerpbestemmingsplan voor de insteekhaven. Ook hier speelt de actuele stikstofproblematiek. Gemeente Altena: 'Over het definitieve
voorontwerpbestemmingsplan gaan we inspraak organiseren. Dat zal naar verwachting begin volgend jaar. zijn. Zodra er meer bekend is van een oplossingrichting voor projecten waarbij stikstofuitstoot aan de orde is, wordt het planologische traject vervolgd.'

In het begin van het nieuwe jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden om kennis te nemen van de plannen van de insteekhaven.

(Archieffoto WerkendamNet ter illustratie)Deel dit bericht met je vrienden!