Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'PBO RTV Altena wil samenwerken met andere omroepen' Ook vrijwilligers van andere omroepen zijn welkom in Hank.
14mei

PBO RTV Altena wil samenwerken met andere omroepen

HANK / ALTENA: Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van RTV Altena stelt in een open brief wel te willen samenwerken met andere omroepen: 'Gezien de doelstellingen van het Commissariaat van de Media willen wij samen met het bestuur van RTV Altena op zoek gaan naar samenwerkingen met andere omroepen, met als voorwaarde dat we ons eigen identiteit niet verloren willen laten gaan', aldus Janice Bakker-Van As, voorzitter PBO RTV Altena. Men kiest ook positie naar vrijwilligers van andere omroepen: deze zijn wat het PBO betreft welkom in Hank. Met de open brief wil men de gemeenteraad, 'omroepvrijwilligers' en anderen informeren 'waar men staat'. 

De brief volgt direct aansluitend op de Altenatafel van dinsdagavond 14 mei waar de gemeenteraad zich boog over het Programma van Eisen op basis waarvan men binnenkort een advies zal formuleren aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) welke lokale omroep (RTV Altena of de Aalburgse Omroep Stichting) de zendmachtiging krijgt.
A-FM/Altena TV maakte deze avond gebruik van het inspreekrecht. Oké FM/Oké TV was wegens ziekte van de voorzitter afwezig en sprak derhalve de raad niet toe.  

Samenstelling PBO
Een belangrijke vraag volgens de open brief is of het 'PBO van de lokale publieke media-instelling die het media-aanbodbeleid bepaalt, een zodanige samenstelling dat het onafhankelijk en representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Altena voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?’ Bakker-Van As laat weten dat de leden van hun PBO allerlei stromingen binnen de gemeente Altena vertegenwoordigen, inclusief de genoemde. 

De voorzitter vervolgt: 'Om deze doelstelling te realiseren, hebben wij gemeend de muziekkeuze zodanig te maken dat, ongeacht welke achtergrond je als inwoner van de gemeente Altena hebt, je zou moeten kunnen luisteren naar de uitzendingen. Hierbij willen wij benadrukken dat onze muziekkeuze niet gebaseerd is op één bepaalde doelgroep, onze doelgroep is namelijk alle inwoners van de gemeente Altena. Daarom hebben wij onze programmamakers meegegeven hun muziekkeuzes in de programma’s die zij maken, hierop aan te passen.'

Nieuws en vrijwilligers
Het PBO heeft een onafhankelijke en eigen nieuwsvoorziening hoog in het vaandel staan. 'Ook in de toekomst staan wij ervoor om onze vrijwilligers aan te sporen om zelf de gemeente Altena in te gaan om onafhankelijk nieuws vast te leggen op beeld en geluid.'

De brief vervolgt met een welkom aan omroepvrijwilligers 'die hun hobby nu nog elders uitoefenen. Wij hebben onszelf als doel gesteld om ieder die zich aanmeldt bij onze omroep in te passen in de programmering of anderszins een plekje te geven binnen onze omroep. Ons inziens mogen vrijwilligers die vaak al jaren met veel plezier, toewijding en enthousiasme hun hobby uitoefenen, niet de dupe worden van de ontstane situatie. Het zou meer dan zonde zijn als deze groep vrijwilligers verloren gaat in onze gemeente.' Als RTV Altena de zendmachtiging krijgt toegewezen, zet het PBO van RTV Altena zich in voor een transparante, lokale omroep voor de gemeente Altena. Bakker-Van As: 'Een omroep waar iedereen welkom is en zich welkom voelt om zijn nieuws te delen, te ontvangen of zijn/haar hobby uit te oefenen als vrijwilliger.'

Samenwerken
In de laatste alinea noteert de voorzitter: 'Gezien de doelstellingen van het CvdM willen wij samen met het bestuur van RTV Altena op zoek gaan naar samenwerkingen met andere omroepen, met als voorwaarde dat we ons eigen identiteit niet verloren wil laten gaan. Een identiteit die we wel zouden verliezen als we overhaast zouden fuseren of samen zouden gaan met andere omroepen uit buurgemeenten of verder daarbuiten.'

Patstelling
Saillant detail: Overigens liet het bestuur van de Aalburgse Omroep Stichting wethouder Matthijs van Oosten begin april al weten wel 'in' te zijn voor samenwerking. Oké FM gaf aan bereid te zijn beide omroepen in elkaar te schuiven onder de vlag van hun stichting. De radioprogrammering zou worden aangepast en de tv-tak zou uitgewisseld worden. Ook alle vrijwilligers waren in die opzet van harte welkom.

Wie deze feiten naast elkaar zet, maakt daarmee de patstelling zichtbaar. Beide partijen bieden samenwerking aan, onder eigen vlag. Maar van een gelijkwaardige fusie kan kennelijk geen sprake zijn vanwege botsende besturen.

Lees ook: Advies omroepsituatie Altena op agenda gemeenteraad
                Omroepen komen niet bij elkaar, woord nu aan de gemeenteraad 
                'Een regionale omroep vraagt om lef'

Zie ook:
Regionale radiozenders komen er samen niet uit (vr, 13 apr 2018)


Deel dit bericht met je vrienden!