Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hondenbelasting vervalt, wel nieuwe tarieven afval en riool'
12mrt

Hondenbelasting vervalt, wel nieuwe tarieven afval en riool

ALMKERK / ALTENA - Inwoners van de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem betalen in 2019 geen hondenbelasting meer. Wel wordt nu watertoeristenbelasitng geheven. 

Tarieven voor afval en riool worden pas in 2020 gelijk getrokken. Het gelijktrekken van de rioolbelasting gebeurt dit jaar. Nu betalen Aalburgers in 2019 nog 179 euro, terwijl Werkendammers gemiddeld 232 euro betalen. Wel heeft de gemeenteraad al eerder besloten dat de lokale lasten op het huidige niveau moeten blijven. 

  • Lees hier verder ...

Watertoeristenbelasting
De watertoeristenbelasting werd alleen in de voormalige gemeente Woudrichem geheven. Met ingang van 1 januari 2019 dus ook in de voormalige gemeenten Aalburg en Werkendam.

Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een belasting geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Er zijn uitzonderingen. De belasting wordt niet geheven voor het verblijf van degenen die verblijf houden aan boord van een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden; kano's, roei- en volgboten; een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijk watergebied bevindt. Verder van van een vreemdeling voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de ‘Verordening toeristenbelasting 2019’.

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf door het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen. De belastingplichtige (de ondernemer) is bevoegd de watertoeristenbelasting te verhalen op de betreffende watertoerist. De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. Een gedeelte van een etmaal wordt voor een vol etmaal gerekend. Het tarief is 1,18 euro per persoon per etmaal.

Duurzaamheidsfonds
Op 7 juni 2018 is er bij een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van Intergas Holding BV onder andere besloten om per 7 juni 2018 de vennootschap te liquideren. Hierbij is er ook een plan van verdeling opgesteld, waarbij de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een slotuitkering hebben ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van 1.307.000 euro (Aalburg  297.000, Werkendam 663.000 en Woudrichem 347.000 euro). Dit bedrag is opgenomen in de reserve Duurzaamheid.Deel dit bericht met je vrienden!