Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Natuurinclusief Altena gemotiveerd aan de slag in Vlietstraat-park' De actiegroep stelde een inrichtingsplan op voor een natuurvriendelijke invulling.
08mrt

Natuurinclusief Altena gemotiveerd aan de slag in Vlietstraat-park

SLEEUWIJK - Woensdag 6 maart ondertekende Natuurinclusief Altena met diverse partijen het beheerplan voor het park aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Het beheerplan voorziet in het onderhoud van het park op basis van natuurvriendelijk groenbeheer. Dit beheer wordt gecoördineerd door de projectgroep Natuurinclusief Altena (voorheen Muggen weg uit Sleeuwijk) samen met de gemeente Altena. Het leeuwendeel van het beheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers, afvoer van snoeihout en maaisel komt voor rekening van de gemeente.

Het Park aan de Vlietstraat kent een geschiedenis van wateroverlast. Zo stond in de zomer van 2014 het gehele park onder water. Voormalig gemeente Werkendam trok hier lering uit en pakte het plan opt het park te egaliseren. Waterschap Rivierenland realiseert de komende jaren een waterberging langs de A27 waardoor het peil niet meer extreem stijgt in de Bijtelskil en het park droog blijft tijdens piekmomenten.
Voor het egaliseren van het park ter bevordering van de waterafvoer vanaf de Vlietstraat moesten in maart 2018 wel bomen en struiken verwijderd worden. Dit tot afgrijzen van omwonenden en voormalig belangengroep Muggen weg uit Sleeuwijk. Door het verwijderen van de bomen en struiken veranderde het park in een kale vlakte en verdween kostbaar leefgebied voor vogels en vleermuizen. De actiegroep kaartte dit aan bij de voormalige gemeente Werkendam en partijen gingen samen aan tafel. De actiegroep stelde een inrichtingsplan op voor een natuurvriendelijke invulling van het gebied. Inmiddels plante de gemeente struiken die goed zijn voor vogels, insecten en mensen, Daarnaast is speciaal voor bijen en vlinders bloemrijk grasland ingezaaid, ook komt er een groot insectenhotel van grote boomstammen.

Toekomst
Natuurinclusief Altena heeft als doel de biodiversiteit binnen Altena te verbeteren en te integreren in het beleid van Altena. Dit initiatief is gestart op 1 januari 2019. Inmiddels bestaat Natuurinclusief Altena uit 5 leden met afvaardiging uit Sleeuwijk en Werkendam. In de toekomst hoopt de projectgroep in iedere kern een kernteam op te zetten. Natuurinclusief Altena zoekt raakvlakken met andere thema’s zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Biodiversiteit biedt kansen voor deze thema’s en visa versa. Zo bieden groene daken leefgebied aan bijen, vlinders en andere dieren en zorgen tegelijkertijd voor energiebesparing en positieve beïnvloeding van het leefklimaat, Inbouwkasten in de gevels van nieuwbouwwoningen voor vogels en vleermuizen zijn een simpele en goedkope manier om verblijfplaatsen te creëren voor deze dieren. Daarnaast biedt het openbaar groen ruimte voor een natuurlijkere invulling met veel bloemen en ruimte voor water met oog op hevige regenbuien.

(Bij de foto (vlnr): Roel Wigman (NiA), Jan van Haaften (NiA), Kobus Kolff (Agrariër/natuurbeheerder), Wilko Voerman (Gemeente Altena), Kim Renders (NiA) en Jos Schenkeveld (Brabants Landschap; Liniewerkers))Deel dit bericht met je vrienden!