Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Groeiend sluipverkeer door Altena zorgenkind' De problemen worden alleen maar groter door de groei van het verkeer.
01nov

Groeiend sluipverkeer door Altena zorgenkind

HANK / NIEUWENDIJK / UPPEL - Tijdens de zogeheten 'aan-tafel-gesprekken'van CDA Altena met inwoners werd steeds gewezen op aandacht en oplossingen voor de hinder die men ondervindt van het lokale en regionale sluipverkeer, met name door Uppel, Nieuwendijk en Hank. De problemen worden naar verwachting alleen maar groter door de groei van het verkeer en de werkzaamheden aan de A27 die in 2022 gaan starten. Redenen voor de partij om aan de bel te trekken.

De omgevingsmanager van Rijkswaterstaat meldde onlangs in de media dat de A27 tijdens de werkzaamheden open moet blijven omdat alternatieve routes ontbreken. Verder meent zij dat de snelheid tijdens de werkzaamheden omlaag moet. CDA Altena: 'We begrijpen dat, om veilig te kunnen werken, snelheidsbeperking nodig zijn. Toch maken wij ons met de inwoners grote zorgen over de gevolgen. Wij zijn van mening dat het sluipverkeer nu en de hinder en overlast fors zal gaan toenemen en een forse belasting zal gaan geven op ons gebied.'

Momenteel gaan er op maandag tot vrijdag gemiddeld 412.000 voertuigen  per dag over de Merwedebrug. Het aantal zal gelet op de toename van de economische ontwikkelingen en  de mobiliteit, de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Momenteel is er al sprake van flinke hinder en overlast van sluipverkeer in onze gemeente. De inwoners in Hank en Nieuwendijk en Uppel (Provinciale weg Noord, Uppelsehoek en de Omloop) ondervinden de grootste overlast. 
'Bij filevorming op de A27 vanuit Hank richting de Merwedebrug slaat het sluipverkeer af bij de brug bij Keizersveer en gaat via allerlei wegen ook soms ook door de kern Hank richting Nieuwendijk. Bij file bij Nieuwendijk tracht het verkeer via Nieuwendijk via de Rijksweg en de Zandsteeg de Tol te bereiken. Een andere sluipmogelijkheid is via Uppel over de Provincialeweg noord.'

Sluipverkeer
Het CDA maak zich zorgen om de toename van het sluipverkeer door de groei van het verkeer op de A27. Dat wordt, volgens het CDA, vooral gestimuleerd door slimme navigatie die ver van te voren aangeeft waar zich een file bevindt. Eenmaal van de A27 af begeleidt deze navigatie je naar de volgende oprit van de A27. 'Vaak ook worden ook grote vrachtauto’s gesignaleerd op de sluiproutes. Nu al is het vele sluipverkeer over de Buitendijk in Hank en door Nieuwendijk via de Zandsteeg en in Uppel  Provincialeweg noord bij heel veel inwoners een doorn in het oog. De signalen die wij horen zijn dat door dit sluipverkeer vooral op 30 kilomterwegen veel te hard wordt  gereden.'

Afval
CDA Altena en de inwoners hebben eveneens 'grote zorgen' om de schoolgaande jeugd die gebruik maakt van de wegen waar ook het sluipverkeer overheen gaat in Hank (Kerkstraat), Nieuwendijk (Rijksweg en Ippelseweg) en Almkerk/Uppel (Provincialeweg noord). 'Naast het te hard rijden is een veel gehoorde klacht dat door het  sluipverkeer heel veel afval uit het raam wordt gegooid. Uit nader onderzoek blijk ook dat er heel veel vuil in de vorm van blikjes en verpakkingen in het groen ligt op de eerder genoemde routes.'

Oplossingen
In Meerkerk spant Rijkswaterstaat samen met de gemeente zich nu al in om sluipverkeer van de dezelfde A27 tegen te gaan. Zo worden maartregelen genomen en verkeersregelaars ingezet. Ook worden bewonersavonden georganiseerd om in contact te komen met bewoners.

Het CDA Altena ziet graag dat het college van Werkendam zich gaat buigen over het huidige sluipverkeer om dit samen met Rijswaterstaat een halt toe te roepen. 'Maar bovenal de grote problemen voor te zijn wanneer de werkzaamheden in 2022 aan de A27 echt gaan beginnen. Onze inwoners mogen hiervan niet de dupe zijn.' 
Vanzelfsprekend vindt het CDA dat de kosten voor rekening zijn van de veroorzaker van al deze problemen. Rijkswaterstaat heeft jarenlang de aanpak A27 op de lange baan geschoven en het verkeer is alleen maar toegenomen. Aldus CDA Altena.Deel dit bericht met je vrienden!