Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Pluktuinen belangrijk voor leefomgeving''
30okt

'Pluktuinen belangrijk voor leefomgeving'

REGIO / HANK: In diverse (stads-)wijken en dorpen zijn initiatieven voor het opzetten van pluktuinen (voedsel en bloemen), plukroutes en/of stadslandbouw-projecten. Een voorbeeld van zo’n mooi project is de pluktuin in Hank, maar ook elders gebeuren op dit vlak mooie dingen. Toch moet er meer groen  en bewustwording de wijk in, meent de partij.

Een ontwikkeling die het CDA een warm hart toedraagt, omdat deze initiatieven

  • bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte;
  • biodiversiteit;
  • sociale samenhang, verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners;
  • bewust bezig zijn met gezond eten, voedselproductie en natuurbeleving;
  • helpen tegen hittestress en kunnen voorzien in opvang en het vasthouden van water.

Het CDA laat weten: 'Uit de vele contacten die het CDA op lokaal niveau onderhoudt, weten wij dat inwoners hechten aan voldoende groen in hun omgeving. Alle bovenstaande zaken passen ook in de programma’s waarmee de provincie bezig is, zoals natuurontwikkeling, sociale veerkracht, groenblauwe diensten, landbouwtransitie, beleid rondom de bij en het klimaat.'

Veel stimuleringsprogramma’s rondom biodiversiteit hanteren een strikte scheiding tussen activiteiten in het buitengebied en die in de bebouwde omgeving. Hierdoor wordt de mogelijkheid om aanspraak te maken op middelen in de bebouwde omgeving beperkt. Terwijl ook in stedelijke gebieden steeds meer inwoners aan de slag willen met de groene restruimte in hun buurt. 'Als we mensen willen bereiken in het kader van bewustwording is het juist belangrijk het dichtbij te brengen: in het dorp en in de wijk.'

De partij stelde inmiddels diverse vragen hierover aan het provinciebestuur en stelt voor om via het GroenOntwikkelFonds Brabant invulling te geven aan deze zaken.Deel dit bericht met je vrienden!