Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Huisvesting arbeidsmigranten op agenda fusieraad' De vragen zijn door het college beantwoord, toch resteert ieen onbevredigend gevoel.
14apr

Huisvesting arbeidsmigranten op agenda fusieraad

WERKENDAM - De aantrekkende economie leidde ook in Altena tot een aantrekkende vraag naar werknemers. Dit is natuurlijk een positief gegeven, maar het wordt hierdoor voor ondernemers ook steeds lastiger om geschikt en bereidwillig personeel te vinden in de directe omgeving. Daarnaast is ook grote behoefte aan seizoenarbeiders. Juist bij het invullen van deze vacatures wordt in toenemende mate gekeken naar arbeidsmigranten. Reden voor Progressief Altena, die eerder vragen stelde, om opnieuw aan de bel te trekken.

Commerciële instanties zien hierbij de lucratieve kansen en kopen woningen op om deze geschikt te maken voor kamerbewoning. In de praktijk betekent dit dat er zo’n 6 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, daar waar de woning voor de verbouwing voor een gezin geschikt was. Aan de woning zelf zal na de verbouwing niet veel te zien zijn, maar de situatie voor de omgeving kan hierdoor natuurlijk behoorlijk ingrijpend veranderen. De buurt is hier -zeker op voorhand- niet altijd positief over.

Christian Alderliesten stelde voor PA vragen aan het Werkendamse college: ‘In tijden waarin we verwachten dat burgers steeds vaker in het voortraject betrokken worden bij ontwikkelingen, vragen wij ons ook af hoe dat hierbij georganiseerd is. Los van de ruimtelijke gevolgen (parkeerdruk) moet natuurlijk ook gedacht worden aan de mogelijke gevolgen voor de starters op de woningmarkt.

Gesprekken

Onlangs is in de gemeenteraad van Aalburg gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten in de woonomgeving. Onduidelijk bleef of hier momenteel actueel beleid voor bestaat om dit in goede banen te geleiden. Aan het einde van de behandeling van het agendapunt in de Aalburgse raad, werd ook gememoreerd dat er gesprekken gepland stonden met Werkendam en Woudrichem.

Recentelijk is de problematiek van het vestigen van arbeidsmigranten ook in de lokale pers een terugkomend thema. Het beeld wat hierbij geschetst wordt is niet altijd positief, in het bijzonder voor de buurt waarin de transformatie van ‘regulier woonhuis’ naar ‘kamerbewoning’ plaatsvindt

Fusieraad

Inmiddels zijn deze vragen beantwoord, maar heeft dit een alles behalve bevredigend gevoel opgeleverd. Vandaar dat raadslid Alderliesten in de commissievergadering opnieuw de ingediende vragen agendeerde. De discussie die met wethouder de Gelder ontstond, leidde ertoe dat het thema -dat Altena breed speelt- in de fusieraad nader behandeld zal worden.

“Progressief Altena ziet dit debat graag spoedig plaatsvinden, zoals de vlag er nu bijhangt is er immer geen enkele grip van de gemente op deze problematiek en worden niet alleen de inwoners van de kernen, maar ook de arbeidsmigranten èn de woningzoekenden in onze gemeente sterk op de proef gesteld... dit moet spoedig opgelost worden!” aldus Alderliesten.

Zie ook:
PA wil inzicht in huisvesting arbeidsmigranten (ma, 5 feb 2018)


Deel dit bericht met je vrienden!