Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'PA wil inzicht in huisvesting arbeidsmigranten ' Reguliere woonhuizen worden ingezet voor 'kamerbewoning'.
05feb

PA wil inzicht in huisvesting arbeidsmigranten

REGIO - WERKENDAM: Door de aantrekkende economie groeit de vraag naar werknemers. Dat is ook zo in het Land van Heusden en Altena. Voor ondernemers wordt het steeds lastiger om geschikt en bereidwillig personeel te vinden in de directe omgeving. Bedrijven zoeken naar alternatieven en vinden die in toenemende mate in arbeidsmigranten.

Ook in Altena is een grote behoefte aan seizoenarbeiders die door diverse bedrijven wordt ingevuld door migranten. Voor de huisvesting van deze toenemende stroom werkers is onderdak nodig.  Reguliere woonhuizen worden steeds vaker ingezet voor 'kamerbewoning'. Progressief Altena (PA) trekt op dit punt nu aan de bel. 

Huisvesting
De partij laat weten: 'Commerciële instanties zien hierbij de lucratieve kansen en kopen woningen op om deze geschikt te maken voor kamerbewoning. In de praktijk betekent dit dat er zo’n zes arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden, daar waar de woning voor de verbouwing voor een gezin geschikt was. Aan de woning zelf zal na de verbouwing niet veel te zien zijn, maar de situatie voor de omgeving kan hierdoor natuurlijk behoorlijk ingrijpend veranderen. De buurt is hier, op voorhand, niet altijd positief over.  In tijden waarin we verwachten dat burgers steeds vaker in het voortraject betrokken worden bij ontwikkelingen, vragen wij ons ook af hoe dat hierbij georganiseerd is. Los van de ruimtelijke gevolgen (parkeerdruk) moet natuurlijk ook gedacht worden aan de mogelijke gevolgen voor de starters op de woningmarkt.'

Collegevragen
De partij stelde vragen aan het  college van B&W

Onlangs is in de gemeenteraad van Aalburg gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten in de woonomgeving. Onduidelijk bleef of hier momenteel actueel beleid voor bestaat om dit in goede banen te geleiden. Aan het einde van de behandeling van het agendapunt in de Aalburgse raad, werd ook gememoreerd dat er gesprekken gepland stonden met Werkendam en Woudrichem.

1. Heeft de gemeente concrete spelregels opgesteld waaronder kamerverhuur tbv het (tijdelijk) vestigen van arbeidsmigranten mogelijk gemaakt wordt? Zo ja, waar kunnen we deze terugvinden? Zo nee, is de gemeente bereid hier op korte termijn invulling aan te geven en hiermee terug te komen  naar de gemeenteraad?

2. Heeft het college zicht op alle locaties in de gemeente waar momenteel ‘kamerbewoning’  plaatsvindt? Zo ja, kunt u ons hiervan de omvang, uitgesplitst naar doelgroepen geven? Zo nee, bent u bereid op korte termijn deze informatie op te halen en deze aan de raad te verstrekken?

3. Wanneer een verzoek tot het transformeren van een reguliere woning naar kamerbewoning wordt ingediend, wordt de buurt hier dan bij betrokken? Zo ja, wat zijn de ervaringen met deze burgerparticipatie Zo nee, waarom wordt de buurt hier niet in gekend?

4. Zijn er in de gemeente Werkendam gevallen bekend waarbij de omgeving nadelige gevolgen ondervindt van dergelijke woningsplitsing (direct òf indirect overlast zoals toenemende parkeerdruk / sociale cohesie /...)?

5. Heeft het transformeren van beschikbare woningen gevolgen voor de mogelijkheden die geboden worden aan starters op de woningmarkt?Deel dit bericht met je vrienden!