Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Besparing 145000 euro moet beide zwembaden openhouden' Wethouder Bakker: 'Voorstellen leiden tot behoorlijke besparingen. Daar zijn we blij mee.'
02mrt 2017

Besparing 145000 euro moet beide zwembaden openhouden

WERKENDAM - Beide zwembaden openhouden door fikse besparingen. Hoewel er midner bezuinigd wordt, is dit toch het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders doet aan de gemeenteraad.

Het college van B&W Werkendam wil de zwembaden Werkina en Bijtelskil ook na 2019 openhouden. Met medewerking van de zwembaden moet een besparing van 145.000 euro haalbaar zijn. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Drijver en partners berekende eerder dat een bedrag van
177.000 euro realistisch is. Werkina en Bijtelskil komen uit op een besparing van 145.000 euro Het college vindt dit voorgestelde bedrag acceptabel en wil dit bedrag met ingang van 1 januari 2019 besparen op de zwembaden.

De jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten bedragen 607.000 euro. Op 10 november 2015 besloot de gemeenteraad dat met ingang van 1 januari 2019 een bezuiniging van 250.000 euro doorgevoerd moest worden. Het college stelt voor om de, bij dit voorstel, ontbrekende 105.000 euro te dekken vanuit het positief begrotingssaldo als gevolg van het voorstel Integraal Huisvestingsplan.

Moeilijke opgave 
Voor de zwembadbesturen was het geen gemakkelijke opgave om te komen tot een gedragen bezuinigingsvoorstel. Het bestuur van Werkina denkt dat een besparing van 85.000 euro realistisch is. Het bestuur van Bijtelskil geeft nadrukkelijk aan liever helemaal geen bezuiniging te zien. Onder voorbehoud wil men wel proberen een besparing van 60.000 euro te realiseren.
Beide zwembaden benadrukken dat besparingen consequenties voor de gebruikers met zich mee kunnen brengen. Zo zouden de bezuinigingen kunnen lijden tot een dalende abonnementenverkoop.
Wethouder Bakker: “Samen proberen we deze moeilijke klus te klaren”

Intensief
Het rapport van Drijver en partners met een behoefteonderzoek en de uitwerking van diverse toekomstscenario’s is met een grote mate van participatie tot stand gekomen. Tijdens twee inloopavonden hebben de inwoners van Werkendam en Sleeuwijk ook de gelegenheid gehad  om hun mening te geven. Wethouder Bakker: “We hebben een intensief proces achter de rug. Zwembadbesturen, zwemverenigingen en fractieleden hebben zich maximaal ingespannen om tot een goed rapport te komen. De voorstellen van beide zwembadbesturen leiden tot een behoorlijke besparing. Daar zijn we erg blij mee. Voor het open houden van de zwembaden kunnen we ieders hulp gebruiken. De ‘Vrienden van Bijtelskil’ hebben al een goede start gemaakt door het zwembad klaar te willen maken voor het nieuwe zwemseizoen.”Deel dit bericht met je vrienden!