Alles over Werkendam...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Partijen zetten vraagtekens bij gemeentelijk aanbestedingsbeleid'
11okt 2016

Partijen zetten vraagtekens bij gemeentelijk aanbestedingsbeleid

WERKENDAM - Met enige regelmaat wordt in de Werkendamse raads- en / of commissievergaderingen de vraag gesteld om bij het uitzetten van gemeentelijke opdrachten meer oog te hebben voor het lokale MKB. In de Europese regelgeving zijn hierover beperkende afspraken gemaakt. Ondanks dat biedt de wetgeving voldoende ruimte om het MKB beter te betrekken bij aanbestedingen vinden drie Werkendamse politiek partijen. 'Het moet beter kunnen.' De fracties van Lokaalbelang, CDA en SGP maken zich ernstig zorgen over het feit of deze mogelijkheden wel voldoende benut worden.

Naar aanleiding van bovenstaande ziet de fractie van Lokaalbelang, de CDA-fractie en de fractie van de SGP onderstaande vragen aan het college van B & W.

1. Bent u op de hoogte dat de aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 zodanig is gewijzigd dat deze meer ruimte biedt voor het plaatselijke MKB en zo ja welke stappen hebt u inmiddels gezet om dit te realiseren?
2. De Gids “proportionaliteit” waar naar in de aanbestedingswet verwezen wordt geeft juist na 1 juli 2016 veel meer mogelijkheden om “Werken” onder de Europese aanbestedingsgrens van 5,225 mln. meervoudig onderhands te kunnen aanbesteden. Maakt u daar ook gebruik van of gaat u dat bij de komende aanbestedingen doen?
3. Worden alle voorgenomen opdrachten die de Gemeente Werkendam tot uitvoering wil brengen aangeboden aan de stichting Inkoopbureau West Brabant of wordt ook door het gemeentelijk apparaat zelfstandig aanbesteding/opdrachten in de markt gezet?
4. Wat is precies de rol van het inkoopbureau West Brabant, voert die de gehele aanbesteding uit of faciliteert die alleen een gemeentelijk aanbestedingsteam?
5. Een aantal maanden geleden is er vanuit de gemeente Dordrecht een toelichting gegeven op hun project SROI in de commissie Bestuur. Naar aanleiding hiervan de volgende vragen: - is het college bereid om SROI direct bij een eventuele aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid mee te nemen? en heeft het college al stappen kunnen zetten in het fenomeen SROI of kan het college in ieder geval aangeven wat haar idee bij SROI is?Deel dit bericht met je vrienden!