Alles over Werkendam...

Column

Van afval storten naar grondstoffen verzamelen (dinsdag 1 december 2020)

Afbeelding bij Column: Van afval storten naar grondstoffen verzamelen

De visie en ambitie en die in het raadsvoorstel uitgesproken wordt, kunnen wij van harte onderschrijven; we willen stoppen met het inzamelen van afval, en toewerken naar het terugleveren van grondstoffen! Daarnaast wil het college de dienstverlening vergroten, punten waar ProgressiefAltena zich uitstekend in kan vinden.

Over de voorgestelde sluiting van milieustraat Hank. Over het wettelijk kader dat aangegrepen wordt om de locatie Hank te sluiten, daar is in de beeldvormende bespreking al veel over gezegd. In de onderliggende stukken wordt dit ook direct van tafel geveegd. Het lijkt me dat dit argument in de discussie dan ook verder achterwege gelaten kan worden.

Wat wèl klopt, is dat er bedroevend slecht gescheiden werd in Hank, maar dáár kun je wat aan doen, je hoeft niet meteen het kind met het badwater weg te gooien!

Wat niet achterwege gelaten kan worden, is in hoeverre burgerparticipatie is toegepast. Het college wijst hierbij op de enquête die gehouden is, maar is dit wel voldoende bij een veelomvattend dossier als dit?

Er valt natuurlijk veel af te dingen op de petitie en zal niemand betwisten dat er bij de 1500 handtekeningen heel veel dubbelingen zitten…
Maar waar niet aan voorbij gegaan mag worden, is het feit dat heel veel mensen betrokken hadden willen worden, en in onze ogen dus ook betrokken hadden moeten worden bij dit raadsvoorstel.

Wat Progressief Altena betreft is er door het college dus te weinig aan participatie gedaan. Juist ook gezien de afspraken die we gemaakt hebben in het bestuursakkoord, waar we met zoveel woorden zeggen dat we -in het kader van uitnodigned bestuur- belangrijke beslissingen samen met de inwoners en van buiten naar binnen willen oppakken, is dit een belangrijk gemis.

Het college heeft deze handschoen wel (een beetje) opgepakt en voorgesteld dat “de inwoners van Hank maar moeten komen met een plan, waarna de gemeente (vrij vertaald) ondersteunend en faciliterend zal bijdragen". Wat ons betreft is ook dit wat aan de magere kant, wij verwachten dat dit initiatief juist van de gemeente moet komen en dat zij de inwoners hier actief en aan de voorkant bij moet betrekken.

Tot slot lijkt het goed om in eerste termijn ook vast aan te geven waar Progressief Altena dan wel aan denkt…

Om meer inzicht te krijgen in de situatie en de gevolgen van de mogelijke sluiting van het milieustation, heb ik zelf ook een enquete uitgezet. Hieruit bleek –en dat wordt ook ondersteund door vele gesprekken die ik hierover met betrokkenen heb gevoerd- dat vooral de groenfractie erg gemist gaat worden wanneer het milieustation definitief sluit.

De gemeente Stichtse Vecht heeft hier een prachtige oplossing voor gevonden; zij bieden BIg Bags aan, die de particulier kan vullen met zijn snoeiafval, waarna de gemeente deze weer op komt halen… Helemaal gratis!
Zelf heb ik al eens de oplossing aangedragen om een soort bladkorven+ in het snoeiseizoen door de kern te verspreiden, of à-la World-Cleanup-day de inwoners op gezette tijden, op geselecteerde plaatsen het groen te laten aanbieden, waarna de gemeente het diezelfde dag komt ophalen… Er zijn dus meerdere wegen naar Rome!

Voor veel kleine fracties zou je ook andere inzamelingsmethoden kunnen bedenken, denk bijvoorbeeld aan de Chemokar die vroeger het Klein Chemisch afval op kwam halen, of een supermarkt die frietvet inzamelt, een winkel voor lege batterijen, een bouwmarkt voor kleine apparaten, medisch afval bij de dokterspost en een kinderdagverblijf voor luiers.

Waar het Progressief Altena vooral om gaat is dat we afstappen van het centraal innemen van afval en ons concentreren op het zoveel mogelijk flexibel verzamelen van grondstoffen!

Het hiervoor openhouden van het milieustation is dus eigenlijk niet noodzakelijk, maar moet hij dan dicht??
Wanneer er een andere waardevolle voorziening op de locatie aan de Stadhoudershoef gepland staat, kan ik me er wat bij voorstellen. Ons is hierover echter niets bekend en dan zou een sluiting dus enkel een braakliggend opleveren en dat valt natuurlijk niet uit te leggen!

We snappen dat het voor de medewerkers moeilijk is om mensen met ongesorteerd afval de poort te wijzen, maar toch zal dit moeten.
De reden dat er zo ontzettend veel vervuild ‘restafval’ in Hank werd ingenomen, is hier immers een direct gevolg van.
De oplossing zou hiervoor dus zijn; neem enkel grondstoffen in die gratis in te leveren zijn, voor al het overige moet men naar Giessen of Werkendam. Wanneer dat goed duidelijk gemaakt wordt, is het probleem van de vervuilde fracties dus ook weggenomen!

Voor Progressief Altena ligt de sleutel in Hank dus in het slim omvormen van de bestaande milieustraat, waarbij we nadrukkelijk de betrokkenheid van de inwoners voorwaardelijk maken voor het succes.

Christian Alderliesten
Progressief Altena

Christian

Christian


Christian

Christian

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De column op Werkendam.Net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)