Alles over Werkendam...

Column

Dierensterfte in en om De Put (dinsdag 8 september 2020)

Afbeelding bij Column: Dierensterfte in en om De Put

Dierensterfte en dierenwelzijn in en om de "De Put" oftewel De Omloop van Uppel/Almkerk, wie is verantwoordelijk voor het juiste beheer van dit mooie stukje natuur?

Elk jaar zou er een gevaarlijke uitbraak van blauwalg zijn. De reden voor de gemeente Altena om de stekker uit de zwemwaterfunctie voor de Omloop te halen. Want het zou o zo duur zijn om te zorgen dat De Put veilig is voor onder andere zwemmers. Maar is dat wel zo of nu juist voor nog veel meer mensen en dieren juist gevaarlijker? Of is het alleen maar lastig om dit ecosysteempje wat onstaan is door zandwinning voor de A27 op de juiste wijze te beheren en kiest de gemeente weer eens voor de weg die alleen hen het beste past?

Want blauwalg komt in zogenaamd ieder oppervlaktewater voor maar het is vooral de hoogte concentratie die het 'm doet. En daar is bij juist beheer wat aan te doen want het zijn de nutriënten oftewel voedingsstoffen die daar een belangrijke rol in spelen in de juiste waterkwaliteit. Zo ligt er veel rottend boom- en plantafval in de Omloop en dat is slecht voor de zuurstofvoorziening. En daarbij: voeren de vissers wel spaarzaam genoeg en worden dode dieren meteen verwijderd om ook het ontstaan van het veel gevaarlijker botulisme zo goed mogelijk tegen te gaan? Nee dus, want dat is allemaal lastig en door een omtrekkende beweging van een negatief zwemadvies denkt men van het gezeur af te zijn.
Dat terwijl het Groenontwikkelfonds Brabant daar heel duidelijk over is en sinds 2017 vanuit een speciaal daarvoor ontwikkeld plan voor de gunning van pachtwater het juiste beheer toetst en er een duurzaamheidsscore aan hangt om kwetsbare ecosystemen te beschermen.
Er schijnen elders zelfs speciale calamiteitenplannen voor situaties als deze te zijn en zelfs calamiteitencoordinatoren en beheer van speciale veilige ruimingsmiddelen te zijn maar kennelijk niet bij ons.
De gemeente is als bezitter eindverantwoordelijk en wil met het vangen van de pachtgelden alleen de lusten en niet de lasten, zomaar wijzen op de pachter zou niet netjes zijn.
Maar de achterliggende periode was er sprake van overmatige vissterfte en dat is ook niet zo vreemd in een situatie van aanhoudend warm weer en de beheersituatie waarin De Put zit bevind. Op andere plekken is er meestal actief beheer om te voorkomen dat voorbijgangers dode vissen en watervogels spotten en ze als gemeente of visclubleden al voordien weg te halen. Hier duurt het dagen voordat er actief op een melding ondernomen wordt waardoor de tot voor kort zeer goede waterkwaliteit opeens omslaat in een troebel op afstand waarneembaar onwelriekend goedje. En ja, als botulisme dan toeslaat lijden er heel veel extra dieren nodeloos en sterven en worden mens en dier aan een gevaarlijke situatie blootgesteld dan hebben die versgeplaatste borden met betrekking tot blauwalg ook weinig nut meer.
Want de dode karpers laat men vrolijk rotten met gevaar en lijden voor andere vissen, waterkippen, futen, aalsgolvers, zwanen, de vele zwaluwen die hier in de avondschemering fourageren maar ook honden die hier uitgelaten worden en knaagdieren die de botulisme verder verspreiden, zelfs de vissers zelf die met het water en vissen in aanraking komen. De kans is groot dat vooral dieren een ellendige en pijnlijke dood sterven. Inhumaan!
Maar beseffen al die beleidsmakers dat wel of maken ze de mensen bang voor het verkeerde. Weten ze überhaupt wel iets zinnigs en naar afgewogen prio over welzijn, leed en ziekten als blauwalg en botulisme? Het besluitvormingstraject, de ondernomen acties en de vergeten inzet maken veel duidelijk daarin.

Wie weet nog hoe het zo 'n vier decennia terug was toen er heerlijk gerecreerd kon worden op en rond de taluds, mensen kwamen in goed te behappen aantallen en er werden zelfs wedstrijden in en om De Put georganiseerd zoals kwart triathlons, echt een geweldig attractieve en sportieve happening met een regio overstijgende PR. Ook toen was er blauwalg en bij wanbeheer extra gevaar voor botulisme.
Is die behoefte tot op die wijze recreëren en bewegen er nu nog steeds? Natuurlijk, maar men heeft door de tijd heen een ontmoedigingsbeleid gehanteerd door de faciliteiten onbruikbaar te maken. De prachtige aflopende taluds die ook de vissers bij het diervriendelijk landen van vissen hielp zijn al vele jaren terug weggehaald en de trapjes die voor een stukje veiligheid konden zorgen mocht er iemand van dd vele vissers te water raken zijn inmiddels weggehaald. Dat hadden ze ook trots aangekondigd omdat de trapjes met het eigenhandig actief laten vervallen van de zwemwaterfunctie aldaar niet meer nodig zouden zijn.
Dus de gemeente Altena kan niet zeggen dat ze er ten tijde van de dierensterfte niet geweest zijn, ze hebben zich alleen op de verkeerde contraproductieve werkzaamheden gestort en de prio 's en echte gevaren voor volksgezondheid en welzijn laten liggen. Zoals een grote spiegelkarper in verregaande staat van ontbinding, zeer goed zichtbaar en letterlijk op een steenworpafstand van één van de twee verwijderde trapjes. Dit was ten tijde van het verwijderen van de trapjes. Een week daarvoor werd een vis, ondanks de melding bij de HSV, ook niet meteen verwijderd ondanks de tropische dag- en nachttemperaturen. Botulisme krijgt daarmee de gelegenheid om zich te verspreiden!
Niks geen uitrol van calamiteitenplan of inzet van juiste mensen of middelen, laat maar verspreiden. Ze vinden zichzelf erg goed maar hebben in irrationeel handelen tot aan B&W toe een naam hoog te houden, ook op andere gebieden als het sociaal domein/wmo.

Het water aan de oppervlakte mag dan lekker op temperatuur zijn maar op een meter diepte al is de het erg diepe water veel koeler. Verkeerd beheer van het grondwaterpeil door oude inzichten van de waterschappen in combinatie met een veranderend klimaat, het is momenteel zeer actueel nieuws bij de verdroging van ons landschap. Dat met het verdampen van het oppervlaktewater en het zakken van het omringende grondwaterpeil de wellen door de afgenomen waterdruk dit trachten te vullen met koel maar zuurstofarm en ijzer en mangaanrijk kwelwater dat blauwalg en dierenleed in de hand werkt) want weet u wat van concentraties, oplostabellen en de gevolgen bij onjuist beheer? Een en ander vraagt om juist beheer naar het tijdsbeeld, niet om horen, zien, zwijgen, ontwijken en ontlopen tactiek. Want dat wreekt zich snel en hard. Werk genoeg dus voor de gemeente die net dacht De Put letterlijk en figuurlijk gedempt te hebben.

Het gloednieuwe nodeloos burgers bang makende bord voor de omloop verwijst voor zogenaamd veilige zwemwateren naar zwemwater.nl
Laat de gemeente Altena nu net in het waterrijke gedeelte van Nederland, één van de schaarse zogenaamde "white spots" zijn en ze met het schrappen van de zwemwaterfunctie het meest centraal gelegen openbaar toegankelijke zwemwater vd gemeente gesloten hebben. Want de paar andere zijn niet vergelijkbaar en liggen aan de uiterste hoeken en randen van de gemeente.
De toegang tot betaalde baden wordt van gemeentewege - jawel! vanuit ultieme domheid en of wederom eigen gemak- actief ontmoedigd en het betaalde alternatief de Kurenpolder kampt ook al weer een tijdje met een uitbraak van blauwalg, zo is op het door de gemeente aangedragen zwemwater.nl te lezen.
Dat wordt met de vastgestelde toename naar extremer weer gemeengoed geworden en dwingt mensen als dat kan om uit te wijken naar andere buiten de gemeente gelegen plekken.
En dat is uit het oogpunt van verspreiding van Corona een extra en zeer ongewenste hobbel die vraagt om het heroverwegen en openbreken van de genomen besluiten rondom het ontnemen van de zwemwaterfunctie van de Omloop.
Geleide politiek in plaats van het laten komen tot een bewuste eigen verantwoordelijkheid van de burger, zij zijn prima in staat om officiële aanwijzingen en zelfs een deel van de waterkwaliteit met oog en neus juist te lezen.

De geopperde onderzochte investering in het blauwalgluw maken van het Omloopwater is niet netto netto zoals men doet geloven want nu laat men grove steken vallen op juist en veilig beheer Waarom niet go with the flow testen en actueel waarschuwen en eventueel inperken zoals zwemwater.nl overal in het land met succes doet niet nog altijd de aangewezen weg is in plaats van weer eens gebruik te maken van eigen waarheden.
Mis je hoogstens een paar weken op een jaarseizoen.
Kost dan alleen goed regulier uit te voeren beheer plus eventueel de geringe kosten voor het periodiek testen door zwemwater.nl.
De Omloop is dan weer breed in zijn maatschappelijke functie bruikbaar en inzetbaar voor iedere liefhebber.

De heer Knol
Sleeuwijk

CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De column op Werkendam.Net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)