Alles over Werkendam...

Column

Stralingsbewust Altena (dinsdag 21 juli 2020)

Afbeelding bij Column: Stralingsbewust Altena

Geachte griffier Hans Peet,
Geachte raadsleden van Gemeente Altena,
Geachte gemeentesecretaris Annette van der Werf-Bramer
Geachte wethouder Hans Tanis (informatisering en automatisering),
Geachte wethouder Roland van Vugt (duurzaamheid en milieu),
Geachte wethouder Shah Sheikkariem (Gezondheid, Omgevingswet en ruimtelijke plannen)

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.

Heeft u zich al wel eens goed verdiept in de nieuwe technieken van 5G en IoT (Internet of Things)? Grote kans dat u denkt dat hierin geen keuzes meer te maken zijn door de gemeente, omdat het landelijk vastligt dat we deze technieken massaal gaan invoeren. Gelukkig is dat niet zo. Omdat wij ons al geruime tijd hebben laten informeren door onafhankelijke onderzoeken kunnen wij u daarover inlichten, alvorens u belangrijke beslissingen met verstrekkende gevolgen gaat/laat maken.

Wij zijn allereerst benieuwd of dat u rondom 5G en andere draadloze toepassing al goed geïnformeerd bent? Gebleken is dat dit in de meeste gemeenten nog nauwelijks is gebeurd of met enkel het (te) mooie plaatje. Dat is kwalijk, omdat het hier om een aantal belangrijke zaken gaat, bijvoorbeeld de ongewenste invoering van 5G/IoT waarover onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem hebben getrokken. Zij dringen eropaan géén 5G uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er zijn al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten van dit soort gepulseerde onnatuurlijke elektro magnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.

“ We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 30 countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.” | https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Een Nederlandse Petitie heeft bijna 30.000 handtekeningen en een Poll wees uit dat 95% van de Nederlanders geen idee heeft wat 5G inhoudt, maar als het gezondheidsschade oplevert, extra nieuwe nutteloze gadgets en heel veel extra zenders op straat, er geen interesse in heeft. https://www.verminderelectrosmog.nl/petitie/handtekeningen/

Hiernaast is het misschien interessant om één of twee onafhankelijke wetenschappers te horen welke, as we speak, getuigen voor Jury’s om te waarschuwen over de risico’s rondom 5G en dat zowel de Telecom als de landelijke overheid hierin verouderde informatie gebruikt.
https://www.youtube.com/watch?v=okG0HdBSf24
https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA

Lokaal zal men een keuze moeten maken voor de industrie, of voor de mensen die, hoe hip het ook wordt voorgeschoteld, nu al verdrinken in hun smartphone en voor het overgrote deel totaal geen behoefte hebben aan een nieuw verstikkend ongezond netwerk wat om meerdere extra zendmasten per straat vraagt en welke 100% belastend zullen zijn voor de gezondheid.
De grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich gedistantieerd van schade door elektro magnetische velden. Het zijn bijzondere tijden en het ligt in handen van lokale politici om de eerlijke info te durven zien. Ik hoop dat ik trots mag zijn op mijn gemeente dat zij hierin begrijpt hoe prangend deze kwestie is en mensen en milieu boven opnieuw financiële Telecombelangen zet.

Wist u dat er al andere verstandige gemeenten u zijn voorgegaan en niet geïnvesteerd hebben in deze technologie? Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, of Bergen, waar alle partijen van links tot rechts zich, na zich eerst uitvoerig te hebben laten informeren door onafhankelijke partijen, unaniem tégen de invoering van ‘’slimme toepassingen’’ op lantaarnpalen hebben gekeerd en zij eerst nadere informatie eisen, zowel over de risico’s en gezondheidseffecten als de privacywetgeving.

Buiten de Telecom is er namelijk niemand die haast wil maken met deze technologie. Laat u niet opjagen!

Hoe ver is de Gemeente Altena met de besluitvorming rondom 5G?
Volgens de website van Vodafone (zie de bijlage; het screenshot is van 17-7- 2020) is er al een 5G dekking in een deel van onze gemeente. Waarom is dit al toegestaan?
Worden er in Altena ook al bomen gekapt om 5G ter wille te zijn?
We hebben juist volwassen bomen heel hard nodig om CO2 op te slaan, koelte te brengen en de biodiversiteit in stand te houden; dat alles in verband met de klimaatdoelen. Bovendien hebben grote bomen een hoge bovis-waarde (een natuurlijke elektro magnetische energie die ook te meten is met een goede Gaussmeter) wat weer goed is voor de ecologische gezondheid van de omgeving. Er zouden veel meer bomen moeten worden geplant om werkelijk tot een CO2 reductie te komen; dit wordt echter pas bereikt als de bomen een zekere leeftijd hebben. Volwassen bomen zijn dus van groot belang om onze omgeving gezond te houden. Met het massaal aanplanten zouden we direct moeten beginnen.

Mocht u vragen hebben, ben ik (of anderen die zich hierin hebben verdiept) u graag tot dienst en willen we – indien gewenst – dat zeker komen toelichten!

Met vriendelijke groet en grote dank voor uw aandacht,

Jopke van Mersbergen
Burg. Van der Schansstraat 4
4267 EP Drongelen

Ook namens de volgende medeondertekenaars:

 • Fred van Wendel de Joode (Almkerk)
 • Nel van Wendel de Joode (Almkerk)
 • Hester van Bergeijk-Schreuders (Andel)
 • Collinda Schreuders (Andel)
 • Nico Rolsma (Drongelen)
 • Peter Lucardie (Dussen)
 • Marianne Lucardie (Dussen)
 • Elly Versteeg (Hank)
 • Lynda Visser (Rijswijk)
 • José Verschoor (Sleeuwijk)
 • Heleen Bulthuis (Werkendam)
 • Colinda den Haan (Oudendijk Woudrichem)
CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De column op Werkendam.Net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)