Alles over Werkendam...

Column

We blijven varen met de veren (woensdag 11 maart 2020)

Afbeelding bij Column: We blijven varen met de veren

“Een schip moet varen want als ze stil ligt ben je maar heel kort kapitein”

Met deze bovenstaande zin ben ik namens het CDA in Werkendam en onlangs in Altena vaak begonnen als de veren op de agenda van de gemeenteraad stonden.

In 2012 zijn we begonnen op basis van een onderzoek wat te ambitieus was. Als uitgangspunt toen was de succesverbinding Woudrichem-Gorinchem genomen die in korte tijd enorm groeide. Helaas was dit niet het geval met de andere lijnen. Steeds moest er geld bij.

We zijn ook een aantal keren verrast. Eerst door de ambitieuze aannamen en ook dat het in de toekomst een onderdeel zou worden van het OV. Overigens vinden we dit nog steeds. Helaas is de Provincie een andere mening toegedaan waardoor we extra subsidie mislopen. Ook  het mislukken van de aanbesteding van de elektrische schepen was een reden dat er geld bij moet. Dat verrassingseffect dat willen we niet meer.

We zijn als CDA blij dat het voor ons duidelijk is geworden dat we met de veren als drie gemeenten gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en dat we realistische ramingen met reële reizigersaantallen als uitgangspunten hebben genomen. Het veer kost ons meer geld dan vooraf voorzien. Maar de toekomst ziet er goed uit. Deze veren zijn uniek voor ons gebied. Klein Venetië hoort bij ons rivierengebied in Altena. Er zijn genoeg inwoners die van deze voorzieningen gebruik maken. 

In 2017 haalde een Werkendams moeder van vier kinderen maar liefst 2537 handtekeningen op voor behoud van de lijn Werkendam-Gorinchem. In de krant merkte ze op: “Het beëindigen van de veerdienst brengt mij in een isolement, dat zou echt een ramp zijn”.

Met het steeds maar uitstellen van de aanpak A27 (gereed in 2030) lijkt het ons niet verstandig nog meer mensen met de auto over de Merwedebrug te sturen. Deze veerverbindingen zijn een mooi alternatief voor de file voor inwoners uit onze gemeente. Gelet op feit dat veren bij ons gebied horen en gebruikt worden, hebben wij als CDA ingestemd met het voorstel extra geld uit te trekken om over twee jaar elektrisch te gaan varen. Overigens stemde de gehele gemeenteraad unaniem in met het voorstel. Mooi dat dit zo breed wordt gedragen in de gemeenteraad.

Kansen in de vluchthaven
In Gorinchem ligt de vluchthaven van RWS. Dichtbij het NS station. Onlangs meldde het AD dat RWS soepeler omgaat met het beheer van de vluchthaven in Gorinchem. Er komen nu overnachtingsplaatsen voor schepen. Het zou eigenlijk van groot belang zijn dat we daar ook een aanmeermogelijkheid zouden kunnen krijgen om het vervoer met de veren aantrekkelijker te maken om zo snel de trein te kunnen nemen. Deze is namelijk op loopafstand te bereiken en het zal naast een perfecte aansluiting ook veel meer reizigers gaan opleveren die de veren zouden gaan gebruiken. De wethouder heeft toegezegd zijn best te doen om dit met zijn collega in Gorinchem te bespreken om te zoeken naar een mogelijkheid.

Waar een wil is is een weg ... In dit geval een aanslegsteiger.

Otto van Breugel
Raadslid CDA Altena

CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De column op Werkendam.Net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

(De standpunten van de resp. schrijvers vertegenwoordigen niet per se de visie van de redactie.)