Alles over Werkendam...

Column

Jannezandse brug: een brug te ver ... (dinsdag 6 november 2018)

Afbeelding bij Column: Jannezandse brug: een brug te ver ...

Het laatste woord over ‘onze' Jannezandse Brug is nog niet gesproken. Konden we enkele weken geleden een stuk positiever zijn, omdat de gemeente de op handen zijnde sloopwerkzaamheden had uitgesteld, nu moeten we alweer een stuk gereserveerder zijn of de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden zoals Hank deze voor staat. Namelijk een mooie gerenoveerde brug die een pareltje in het landschap zal zijn. Precies zoals wij deze brug gekend hebben. Wat is er gebeurd?

Deze week vond een commissievergadering plaats, waar de renovatie van deze brug op de agenda prijkte. Uiteraard was Archief*Kring Hank er als de kippen bij om van het inspreekrecht gebruik te maken. We hadden een heel goed verhaal om de raadsleden te overtuigen om de Jannezandse Brug te renoveren zoals wij dat in Hank voor stonden en wel terugbrengen in oude staat. Helaas mochten wij het verhaal niet afmaken. Tot tweemaal toe werd ik door de voorzitter van de commissie, de heer Noordergraaf (SGP) tot de orde geroepen om mijn betoog af te ronden. Ondanks mijn beleefd verzoek dat het echt nog maar drie minuten zou duren kapte hij mijn betoog af. Ik probeerde hem nog te overtuigen dat juist in het slot van mijn betoog er belangrijke informatie voor de raadsleden aan zat te komen. Maar niets mocht helpen. Als een echte regent ontnam hij mij het woord. Hij had er schijnbaar maling aan dat de Jannezandse Brug een voor Hank historisch en emotioneel object was. Precies volgens de Werkendamse regentenmentaliteit, ‘wij maken wel uit wat goed is voor jullie’, werd de vergadering voortgezet. Er was slechts één fractie (ChristenUnie) die zich af vroeg of het toch niet raadzamer was om het gehele betoog te horen. Zij kregen geen bijval en dus was voor ons de conclusie snel getrokken dat Hank in het algemeen en onze ’brug’ in het bijzonder niet belangrijk genoeg waren om hier nog verder aandacht aan te besteden. Overigens, 4 raadsleden waren er niet en 3 verlieten vroegtijdig de raadszaal.

Erger was het gedrag van raadslid van Breugel (CDA) die mij tijdens mijn betoog gewoon vierkant zat uit te lachen. Je bent die avond de gast van de raad en je hoopt een luisterend oor te krijgen omdat wij als Hankenaren vinden dat deze Brug voor ons nageslacht bewaard moet blijven. Als gast word je dan het woord ontnomen en uitgelachen. Zie hier de Werkendamse politiek die (gelukkig) de laatste maanden is ingegaan. Ut de korte discussie die na het afgekapte betoog nog volgde, is er toch nog enige hoop uit te putten. Altena Lokaal, de ChristenUnie en Progressief Altena spraken zich onomwonden uit om tot restauratie over te gaan zoals de Archief*Kring voorstaat. Het CDA zweeg in alle talen. Als Archief*Kring Hank willen wij neutraal tegenover de politiek staan. We wachten even af of politiek Werkendam daadwerkelijk Hank niet zal vergeten. Want er is al zoveel verloren gegaan in ons dorp omdat in Werkendam het invoelingsvermogen  ontbreekt dat sommige historische objecten voor de bevolking van Hank van grote emotionele waarde kunnen zijn. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en komen hier zeker op terug voordat u als kiezer een keuze kan/moet maken voor onze nieuwe gemeente Altena.

Geef je mening over dit artikel en laat politiek Werkendam weten dat we hier in Hank op 21 november wel eens de beslissende stemmen kunnen hebben. Like en deel. Wie het laatst lacht ... Archief*Kring Hank heeft een passend filmpje gemaakt over ons dorp in de jaren '70. Zo willen wij ons Hank blijven herinneren. Werkendam, wen er maar aan.

Louis de Bot - Archief*Kring Hank

Video: Archief*Kring Hank. Tekst en Muziek: Paul Roelandt.

CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee


Zoveel hoofden, zoveel zinnen.  De column op Werkendam.net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

De meningen hoeven niet noodzakelijkerwijs te sporen met die van de redactie.