Alles over Werkendam...

Column

Arbeidsmigranten (maandag 7 mei 2018)

Afbeelding bij Column: Arbeidsmigranten

Donderdag 5 april jl. bezocht ik een avond over arbeidsmigranten in Veen. Een avond waar de onderhuidse spanning goed voelbaar was en mensen niet het achterste van hun tong lieten zien.  Een spreekster merkte op dat we alleen maar last hebben van arbeidsmigranten en geen enkele baten. Dat kon ik niet laten passeren en ik merkte op dat er natuurlijk wel baten zijn voor de gemeenschap. Bedrijven kunnen soms alleen maar bestaan dankzij de arbeidsmigranten, er werken ook Nederlanders en het bedrijf betaalt belasting. De plaatselijke kruidenier liet ik maar buitenbeschouwing. Hoon was mijn deel, bedrijven betalen geen belasting in Nederland werd er opgemerkt. In Veen wordt blijkbaar hoofdzakelijk zwart gewerkt? Een andere spreker vroeg zich af waarom we die bedrijven niet verplaatsen naar Oost-Europa?

Die opmerking heeft me wel aan het denken gezet. Wat schieten de mensen in de Bommelerwaard op met enorme kassen? Het buitengebied “versteend”, er werken vooral arbeidsmigranten en de ondernemer verdient mogelijk lekker aan de export van zijn producten. Als we goed naar kosten en baten kijken, wat schieten we er dan mee op als gemeenschap? Willen we dit? Willen we enorme kassen complexen en grote hallen waar vooral mensen van buiten Nederland werken? Wat betekent het voor de dorpen in de omgeving? Wat betekent het voor de leefbaarheid? Duidelijk is dat dit uit de hand loopt door huisvestingproblemen, het ontbreken van beleid, verveling en het feit dat het verblijf meestal tijdelijk is. Landelijke basisregels zijn hard nodig, nu moet elke gemeente zelf het wiel uitvinden met te vaak bestuurders aan wie dit te veel gevraagd is.

Burgemeester Naterop beloofde deze zomer adequaat beleid te hebben in Aalburg. Aanvragen van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten worden tot die tijd aangehouden, aldus de burgemeester. Hoe gaat Aalburg dat doen als het plan volgens het bestemmingsplan wel gerealiseerd kan worden? Projectontwikkelaars kunnen dan succesvol een schadeclaim indienen? Ook wil de burgemeester burgers betrekken bij het realiseren van het beleid. Mooi, maar dat realiseer je niet in een paar maanden denk ik.

Ondertussen wonen de arbeidsmigranten illegaal, zorgen soms voor overlast en verdienen huisjesmelkers er zwart lekker aan. De arbeidsmigranten verdienen net als wij goede huisvesting, te meer daar ze het werk doen waar wij Nederlanders, ook als we werkeloos zijn, geen zin in hebben.

Herman van Krieken 

(Progressief Altena)

CeeJee

CeeJee


CeeJee

CeeJee


Zoveel hoofden, zoveel zinnen.  De column op Werkendam.net verhaalt over wat mensen bezighoudt. Verschillende onderwerpen, wisselende schrijvers.

De meningen hoeven niet noodzakelijkerwijs te sporen met die van de redactie.