Alles over Werkendam...

Binnenvaart in Werkendam

De binnenvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer die een belangrijke schakel is in de Europese logistiek. In 2002 werd 43% van alle Nederlandse binnengaatse tonkilometers door de binnenvaart vervoerd.
De sector is daarom een uitstekende vervoers-modaliteit als alternatief voor of aanvulling op andere vormen van transport.
Deze vervoersmodaliteit kent vele voordelen en biedt talloze mogelijkheden voor economie, mens en maatschappij: de binnenvaart

 • is relatief milieuvriendelijk en veilig
 • opereert zowel nationaal als grensover-schrijdend
 • beschikt over een enorme vrije capaciteit op de vaarwegen
 • heeft een omvangrijke en moderne vloot met grote diversiteit aan scheepstypen
 • biedt eigentijdse logistieke en innovatieve oplossingen
 • is vergaand bezig ICT te integreren in het logistiek proces en verkeersmanagement
 • vaart tegen relatief lage (maatschappelijke) kosten
 • bij een hoge betrouwbaarheid en stiptheid
 • met grote kansen trendsetter te zijn in duurzaam transport 
   


(Alle foto's TekstAtelier®)

De Werkendamse havens liggen strategisch op de verbindingsroute met het Duitse achterland.
In de Beatrixhaven en Biesboschhaven in Werkendam ontwikkelde zich de achterliggende decennia een unieke scheepvaartindustrie waarin stalen casco’s in enkele maanden tijd veranderen in volledig afgebouwde en ingerichte hightech schepen voor de binnenvaart. Zo'n 20% van de beroepsbevolking van Werkendam werkt in deze sector.

Bekend is de jaarlijkse Havendag van Werkendam.

De bedrijfspromo van De Waal BV geeft een mooie indruk van het innovatieve karakter van de binnenvaart...

Zo is het Werkendamse bedrijf aan de Biesboschhaven én de Beatrixhaven leading in de binnenvaart in schroefasafdichtingen en zet men een 'slimme' scheepsbesturing in de markt die wereldwijd geleverd wordt...