Alles over Werkendam...
Afbeelding bij agendaitem: 'Woonconferentie Altena' Gaat om een breed georiënteerde, geïnspireerde nieuwe woonvisie.
24sep

Activiteit in Werkendam: Woonconferentie Altena

Donderdag 24 september 2020, van 19:00 uur tot 22:30 uur.

ALTENA/SLEEUWIJK - De gemeenteraad van Altena organiseert een woonconferentie. Dit is een eerste verkennende stap om te komen tot een Woonvisie voor de nieuwe gemeente. Centraal staan vragen als: wat zijn de vraagstukken, wat zijn problemen, wat zijn kansen en wat kan de rol van de gemeente zijn?

De raad wil in gesprek met lokale partners rond het thema wonen om breed georiënteerd en geïnspireerd een nieuwe woonvisie te ontwikkelen.

Programma
- Inleiding door prof. dr. Jan Latten, vml Hoofddemograaf CBS
- Diverse deelbijeenkomsten (in-)geleid door lokale partners
- Gezamenlijke afsluiting

Uitnodiging
Uw inbreng is belangrijk. Reserveer alvast de datum. Uw uitnodiging en het specifieke programma volgen eind augustus.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@gemeentealtena.nl.

Opgeven is nodig ivm Covid-19.

Adres: Altena College
Rijksstraatweg 153
Sleeuwijk

Onderwerpen deelbijeenkomsten
1. Woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling in Altena
Steven Kromhout (onderzoeker RIGO) gaat in op de onderzoeksresultaten van RIGO. Dit rapport zal een belangrijke
onderlegger voor de woonvisie vormen.

2. Wonen in het buitengebied: mogelijkheden en grenzen
Esther Vos (projectleider Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant) gaat in gesprek over de rol van de
provincie en de gemeente rond dit thema. Vertrekpunt is de provinciale Omgevingsverordening.

3. Wonen en zorg
Liselotte van Bokhoven (directeur Maaswaarden) en Susan Goes (beleidsadviseur Meander) gaan in gesprek over
het organiseren van zwaardere zorg in reguliere woonvormen (bestaand en nieuw), dus buiten de muren van het
verpleeghuis.

4. Huisvesting voor jongeren
Armine Stepanyan (Platform Woonstarters) gaat in gesprek over de mogelijkheden om in te spelen op de behoefte
aan betaalbare woningen voor starten op de woningmarkt.

5. Inbreiding en vergroening
Loes Lijmbach (landschapsarchitect uit Wijk en Aalburg) gaat in op het spanningsveld tussen de behoefte aan
inbreidingslocaties en de wens of misschien noodzaak om te vergroenen. Zowel klimaatadaptatie als gemeen-
-schappelijk onderhoud van groen komt aan de orde.

6. Nieuwe woonconcepten en nieuwe woonvormen
Rolf van Boxmeer en Tessa Peters (Minitopia) geven hun visie op nieuwe woonconcepten, zoals bijvoorbeeld
collectief particulier opdrachtgeverschap, en nieuwe woonvormen (community wonen, tiny houses, klushuizen, etc.)

Contactinformatie:
Locatie: Altena
Organisator: Gemeente Altena
Telefoonnummer: 0183 516 100
Email:info@gemeentealtena.nl
Website:http://www.gemeentealtena.nl


Deel dit bericht met je vrienden!