Alles over Werkendam...
Afbeelding bij agendaitem: 'Jaarvergadering Huurdersbelangenvereniging'
17apr

Activiteit in Werkendam: Jaarvergadering Huurdersbelangenvereniging

Woensdag 17 april 2019 vanaf 19:30 uur.

WEKENDAM – De Huurdersbelangenvereniging Land van Heusden en Altena houdt woensdag 17 april vanaf 19.30 uur haar ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Nutszaal op Hoogstraat 32. Op de agenda staan de diverse jaarverslagen. Tevens worden bestuursverkiezingen gehouden; voorzitter Hannie Visser-Kieboom is aftredend en herkiesbaar. De vacature van penningmeester staat nog altijd open. De HBV is verbonden aan Woonservice Meander, een lid van de raad van commissarissen doet tijdens de vergadering verslag over 2018-2019. Na de pauze wordt een bingo gehouden met mooie prijzen.

In het jaarverslag zijn alle activiteiten in het afgelopen jaar 2018 vastgelegd. Zo was de HBV betrokken bij de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Verder sprak de HBV van Woonservice Meander in het afgelopen jaar met de huurdersverenigingen van woonstichting Land van Altena en Woonlinie over verdergaande samenwerking en eventuele fusie. Ook hield ze een eerste High Tea met huurders in wooncomplex de Nijenburcht in Rijswijk. Naast de jaarlijkse ledenvergadering hield de HBV in het najaar een ledenbijeenkomst over bouwplannen in het dorp Werkendam. Tevens geeft de HBV twee maal per jaar een nieuwsbrief uit die onder alle huurders wordt verspreid.

Contactinformatie:
Locatie: Werkendam
Organisator: Huurdersbelangenvereniging LvHeA


Deel dit bericht met je vrienden!