logo Werkendam Alles over Werkendam...

Geen Kinderpardon voor Werkendam

vrijdag 30 mrt 2012

WERKENDAM - Het waren PvdA en ChristenUnie die samen de motie Kinderpardon indienden. Zij kregen steun van twee raadsleden van  SDc. De rest van Sdc, alsmede CDA en SGP stemden tegen.

In de laatste raadsvergadering stelde burgemeester Carla Breuer nog 'de motie sympathiek te vinden en vanuit humanitair oogpunt ook begrijpelijk.' Het college was echter terughoudend: men vond dat dit onderwerp niet de 'formele verantwoordelijkheid raakt van de lokale politiek.' 

Stemmen
Het CDA en de SGP stemden dus tegen. Beide partijen wensten zich niet uit te spreken over een 'landelijke onderwerp' en volgden dus de lijn van het college. De SDc reageerde meer op inhoud. De individuele raadsleden bleken verdeeld en stemden dus ook zo. De ChristenUnie is teleurgesteld. De fractie meent dat  'asielkinderen die in Nederland zijn opgegroeid, de taal spreken, naar school gaan en een vriendenkring hebben, kunnen we als beschaafd samenleving niet zomaar terug sturen naar hun eigen land’. Zeker niet als ze hier al meer dan acht jaar wonen en leven en Nederland hun thuisland is, voegde de partij toe. Uitzetten van deze groep asielkinderen brengt immers grote maatschappelijke beroeringen met zich mee. 'Formeel heeft de gemeenteraad inderdaad geen bevoegdheid in een onderwerp als deze maar heeft altijd het recht middels een motie een duidelijk signaal af te geven richting de verantwoordelijke minister', meent de ChristenUnie. Het bevreemdt de partij dat er raadsleden zijn 'die liever wegkijken dan stelling nemen.'

Buurgemeente Woudrichem nam eerder wel de motie Kinderpardon aan. In de gemeente Aalburg daarentegen sneuvelde de motie.
Op grootstedelijk niveau hebben, na Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, nu ook Den Haag zich achter de oproep voor een Kinderpardon geschaard.

Het initiatief wordt ook gesteund door bijna 150.000 Nederlanders die een petitie van GroenLinks hebben ondertekend.

Deel dit artikel via je: 'Geen Kinderpardon voor Werkendam' delen via Twitter 'Geen Kinderpardon voor Werkendam' delen via LinkedIn 'Geen Kinderpardon voor Werkendam' delen via Facebook

Reacties: 0

Reactie Toevoegen

Meer actueel nieuws

17-04

Dichterspodium op andere datum en andere locatie

WERKENDAM - Vanwege de 5 mei-viering is het dichterspodium voor het eerst in het bestaan op een andere datum en op en andere plaats. Op 28 april om 19.30 uur is er een speciaal ‘Bevrijdingspodium’ in de grote zaal van zalencentrum De Kwinter, Hoofdlanden 1 in Werkendam. Een aantal dichters zullen door hen geschreven oorlog-en-vrede gedichten voordragen en toelichten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dichterspodium op andere datum en andere locatie'
16-04

Dichters gezocht

WERKENDAM - De Hoogstraat van Werkendam en het winkelgebied eromheen wordt binnenkort opgefleurd door een twintigtal gedichten. Dorpsdichter Marcel Vaandrager heeft in samenwerking met de ondernemersvereniging DES Werkendam een behoorlijk aantal ondernemers enthousiast gekregen om in hun etalage een (branchegericht) gedicht te hangen. De gedichten worden afgedrukt op UV- bestendig lexaanglas en blijven daar voor langere tijd hangen. Aanmelden Het is de bedoeling dat dichters uit de wijde omgeving zich melden om mee te doen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dichters gezocht'
16-04

Pontje Steur weer in de vaart

WERKENDAM - Op maandag 27 april, Koningsdag, gaat het vaarseizoen van Pontje Steur weer van start. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruik maken van het pontje dat vaart in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike. Pontje Steur vaart dit jaar voor het vijftiende seizoen en brengt elk jaar weer meer fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat. De vrijwillige pontschippers geven graag informatie over de Biesbosch en alles wat er in de nabije omgeving te zien en te doen is. Vaartijden 27 april t/m 31 mei tijdens de weekenden en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur Vanaf 1 juni tot 15 september iedere dag van 10.00 - 18.00 uur. Tijdens hemelvaart (14 en 15 mei) en het pinksterweekend (25 mei) wordt extra gevaren. Door de  werkzaamheden in de Noordwaard zijn de fiets- en wandelroutes aan de west-zijde van het pontje (t’ Kooike) beperkt toegankelijk...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Pontje Steur weer in de vaart'
13-04

Historische Vereniging organiseert expositie ‘Oorlog en Bevrijding’

WERKENDAM - ‘Oorlog en Bevrijding’. Onder deze titel organiseert de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. een expositie in buurthuis De Burcht...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Historische Vereniging organiseert expositie ‘Oorlog en Bevrijding’'
13-04

Comité reikt eerste bevrijdingsmok uit aan Grietje Post

WERKENDAM - Het Comité 70 Jaar Bevrijding Werkendam reikte deze week het eerste exemplaar van de ‘bevrijdingsmok’ uit aan Grietje Post, beheerder van de Oudheidskamer in Werkendam. De mok is uitgegeven ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking van de bevrijding en is voor € 5,95 euro ook te koop. De mok is onder meer verkrijgbaar in het Andries Visser-huis (elke zaterdagmorgen geopend, Slikstraat 15). Daarnaast wordt het kleinood verkocht bij alle activiteiten van het Comité 70 Jaar Bevrijding Werkendam. Collectie Grietje Post reageerde enthousiast...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Comité reikt eerste bevrijdingsmok uit aan Grietje Post'
13-04

Vincent van Gogh kleurt Altena zonnebloem-geel

De regio haakt aan bij Vincent van Gogh in Altena...

REGIO - 2015 is het jaar van Vincent van Gogh. Een groep ondernemers heeft die gelegenheid aangegrepen om dit jaar Altena (nog beter) op de kaart te zetten onder het motto: Altena door de bril van Van Gogh.' De groep doet dat onder meer door grote stukken in te zaaien met zonneboemzaad. Mogelijk gemaakt door medewerking van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem...
foto bij 'Vincent van Gogh kleurt Altena zonnebloem-geel'
11-04

Arriva laat meer bussen rijden op West-Brabantse routes

WERKENDAM - Vanaf 5 april zijn er extra ritten tijdens de spits in de dienstregeling van Brabantliner 402 Gorinchem-Breda. Daarnaast blijven er tussen 07.00 en 09.00 uur extra versterkingsbussen rijden op Brabantliner 401 tussen Sleeuwijk, Nieuwendijk, Hank en Breda. Aldus een bericht van Brabant.nl   ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Arriva laat meer bussen rijden op West-Brabantse routes'
11-04

Wilhelmina Showkorps organiseert grote verloting

SLEEUWIJK - Ook dit jaar heeft Showkorps Wilhelmina weer een loting georganiseerd. De verkoop van loten is inmiddels al in volle gang. De hoofdprijs van deze verloting is een Samsung 32″ Full HD 3D Smart TV. De tweede prijs is een reischecque t.w.v. €150,- en de derde prijs is een dinerbon. 'Uiteraard zijn er nog vele andere mooie prijzen te winnen.'Aldus de vereniging Kansen De loten kosten € 1,- en bij 5 loten krijgt u een bonuslot gratis waardoor er kansen bestaan op een dinerbon. Al de leden van Showkorps Wilhelmina zijn in het bezit van een lotenboekje. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Wilhelmina Showkorps organiseert grote verloting'
10-04

Waterschap Rivierenland zoekt versterking van dijkleger

REGIO - Waterschap Rivierenland zoekt 34 personen (m/v) ter versterking van het dijkleger van het waterschap. Bij hoogwater op de rivieren komt het dijkleger in actie. Er zijn dan veel mensen nodig om het hoogwater het hoofd te kunnen bieden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Waterschap Rivierenland zoekt versterking van dijkleger'
10-04

Hank krijgt eigen dorpsgedicht

HANK - Op zaterdag 18 april wordt aan het begin van de Kunstroute Hank een gedicht onthuld dat door Dorpsdichter Marcel Vaandrager speciaal voor Hank is geschreven. De dorpsdichter heeft zich laten leiden door de rijke geschiedenis van Hank. Het is het tweede gedicht dat Marcel voor een van de dorpen van Werkendam heeft geschreven; eerder was Dussen al aan de beurt. De dorpsdichter wil er een goede gewoonte van maken om voor elk van de vijf dorpen van Werkendam een gedicht te schrijven dat dan tijdens de kunstroute in het betreffende dorp wordt onthuld. Bij het ‘Sluiske’, de voormalige haven van Hank, is afgelopen dagen al het frame neergezet waarin het doek met het gedicht komt...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Hank krijgt eigen dorpsgedicht'
09-04

Modern netwerken in een zinvol historisch jasje

Netwerken in Werkendam: B2B met 'de Meisjes van Altena'.

WERKENDAM - Netwerken. Fort Altena. Muziek, koffie en Espresso...
foto bij 'Modern netwerken in een zinvol historisch jasje'
09-04

Controle arbeidsmigranten levert geen overtredingen op

REGIO - Op woensdag 8 april jl. zijn in het kader van integrale controles op arbeidsmigranten zes bedrijven in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem bezocht. Het doel van de inspecties  is de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te controleren. Bij de controles zijn meerdere instanties betrokken, zoals de (vreemdelinge)politie, arbeidsinspectie, belastingdienst en brandweer. Bij de zes bezochte bedrijven zijn geen ernstige overtredingen geconstateerd, hetgeen de controleurs tot tevredenheid heeft gestemd. Onaangekondigd Omdat de gemeenten het belangrijk vinden dat arbeidsmigranten veilig kunnen wonen en werken, zullen er  in de nabije toekomst onaangekondigde controles blijven plaatsvinden.   ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Controle arbeidsmigranten levert geen overtredingen op'
09-04

Zestig. Hoezo oud... PA denkt er het zijne van...

WERKENDAM - Afgelopen weken ontvingen veel Werkendammers een brief met een uitnodiging voor een BROEM-cursus. Deze brief werd door velen schamper lachend in de papierbak gemikt of leidde tot boosheid over de wijze waarop men in de brief werd weggezet. Progressief Altena stelt er vragen over......
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zestig. Hoezo oud... PA denkt er het zijne van...'
08-04

CDA wil meer inspraak A27 voor bewoners en politiek.

WERKENDAM - Op woensdag 8 april was er een informatieavond over de A27 in Fort Altena. Een speciale avond waar de inwoners van Sleeuwijk en Werkendam werden geïnformeerd over de plannen van Rijkswaterstaat (RWS) voor de snelweg. De avond begon met de opmerking dat alle aanwezigen inspraak hadden en dat alle ideeën zouden worden meegenomen. Een kleine nuance maakte dat veel inwoners het vertrouwen alweer verloren, zo laat CDA Werkendam weten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'CDA wil meer inspraak A27 voor bewoners en politiek.'
07-04

LokaalBelang oneens met plannen rond De Crosser

WERKENDAM - De gemeente Werkendam wil sporthal De Crosser een boost geven, zodat de plaatselijke sporttempel nog eens twintig jaar mee kan. Lokaal Belang heeft daar een andere mening over en diende een amendement in: 'Werkendam heeft op korte termijn grote behoefte aan bouwgrond voor woningen.' Bij de vaststelling van de begroting en het bijbehorende investeringsplan werd door de gemeenteraad besloten het krediet van ruim 1 miljoen voor de renovatie van de sporthal om te zetten van een A-krediet in een B-krediet. Dat wil zeggener wordt nog niet tot uitvoering van de renovatie overgegaan. De reden voor de omzetting van dit krediet was “de onduidelijkheid die er bestaat omtrent hetgeen met de accommodatie staat te gebeuren.” LokaalBelang noteert: 'ln de raadsinformatiebrief  van 17-12-2014 zijn we geïnformeerd dat het college gelet op de huidige staat van sporthal De Crosser en uit financiële overwegingen opteert voor een verlenging  van de levensduur van de bestaande sporthal met twintig jaar, in plaats van de bouw van een nieuwe sporthal...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'LokaalBelang oneens met plannen rond De Crosser'
07-04

Gemeente Werkendam met energie het dak op...

WERKENDAM - Woensdag 8 april om 11.00 uur worden de eerste zonnpanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis in Werkendam. Daarna volgen panelen op het gebouw van de gemeentewerf en van het milieustation in Werkendam. Met de zonnepanelen wekt de gemeente zelf duurzame energie op en stoot minder CO2 uit. Wethouder De Gelder:” Wij willen een duurzame gemeente zijn en hiermee een goed voorbeeld geven.  Een schone en gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gemeente Werkendam met energie het dak  op...'
04-04

A27 urenlang dicht door politieonderzoek

REGIO - In verband met een politieonderzoek is de A27 van Utrecht naar Gorinchem zaterdag afgesloten tussen het knooppunt Everdingen en Noordeloos. Weggebruikers moeten vanaf knooppunt Everdingen omrijden richting Den Bosch over de A2 en de A15. Zaterdagochtend stond op de oprit Noordeloos naar de A27 richting Gorinchem een auto die de weg blokkeerde. Toen de politie ter plaats kwam bleek de auto mogelijk gebruikt te zijn voor het plegen van een misdaad...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'A27 urenlang dicht door politieonderzoek'
01-04

Nieuwe weekendafsluiting Merwedebrug leidt tot onbegrip

WERKENDAM - De door Rijkswaterstaat aangekondigde - nieuwe - weekendafsluiting van de Merwedebrug leidt op de social media Facebook en Twitter tot verbazing en onbegrip. Van: 'Niet weer?!' en 'Lekker bedacht' tot een 'prijsvraag'. De A27 wordt afgesloten tussen Hooipolder en de Merwedebrug vanwege het vervangen van de slijtlaag van het beweegbare brugdeel. Dat karwei staat gepland van vrijdagavond 29-05-2015, 21:00 uur tot en met zondagmorgen 01-06-2015, 05:00 uur. Facebook Met name op Facebook is er veel beweging rond het item...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwe weekendafsluiting Merwedebrug leidt tot onbegrip'
31-03

Korting zwempassen ook in 2015 voor Dussen en Nieuwendijk

WERKENDAM - Ook dit jaar geldt een kortingsregeling voor inwoners uit de kernen Dussen en Nieuwendijk die een zwempas aanschaffen voor zwembad Werkina in Werkendam of zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. Voor genoemde inwoners geldt een korting van 20% op de normale prijs van een zwempas. De kortingsregeling is een gebaar in de richting van de inwoners van de gemeente Werkendam, die geen zwembad in de directe nabijheid hebben. Vanwege het succes van deze actie in de afgelopen jaren, heeft de gemeente in overleg met de zwembadbesturen besloten de regeling in 2015 voort te zetten...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Korting zwempassen ook in 2015 voor Dussen en Nieuwendijk'
31-03

Quasar Holland wint participatiebokaal

GIESSEN - WERKENDAM: Maandagavond vond op Fort Altena een bijeenkomst voor bedrijven en andere belangstellenden plaats rondom de participatiewet. Zeven bedrijven uit het land van Altena waren genomineerd voor de Participatiebokaal omdat zij een voortrekkersrol vervullen op dat gebied. Quasar Holland ging met de hoogste eer striken. De Participatiewet streeft naar een maximale deelname van mensen aan de arbeidsmarkt, ook van mensen met een beperking, mensen in de bijstand en Wajongers. Wethouder Paula Jorritsma lichtte het beleid van de Altena-gemeenten toe en benadrukte dat werk de beste zorg is...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Quasar Holland wint participatiebokaal'
31-03

Vermiste en gevonden huisdieren

Een overzicht van de openstaande meldingen van afgelopen weken. Het kan zijn dat wanneer deze meldingen gepubliceerd worden het dier reeds terecht is. Vermist 22 mrt 2015 Kat  poes EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT SCHILDPAD met WIT 4 jr gesteriliseerd halsband zwart, Vlooien allergie, Werkendam 974423 26 feb 2015 Kat Mickey poes EUROPESE KORTHAAR OF HUISKAT ZWART met WIT 4 jr gesteriliseerd  wit befje en witte sokjes Den Oudert  Wijk en Aalburg 968585  14 feb 2015 Kat Minoes poes OVERIGE RASSEN CYPERS GRIJS 8 mnd ongesteriliseerd vrij donker. Beetje wit onder kin en op borst...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Vermiste en gevonden huisdieren'
30-03

YrroS! start met Improvisatietheater

SLEEUWIJK / WOUDRICHEM - YrroS! is in maart 2015 gestart met een nieuw initiatief. Nieuw voor YrroS!, maar ook nieuw voor de regio. Met een groep van tien personen - vijf dames, vijf heren - worden lessen improvisatietheater gevolgd. Dat gebeurt wekelijks in Woudrichem. De eerste serie van vijf lessen wordt gegeven door Veerle Brans van de Tilburg Tigers...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'YrroS! start met Improvisatietheater'
30-03

Wie zinvol wil netwerken, bereidt zich voor

Een goede voorbereiding is het halve (net) werk...

WERKENDAM - Deze en andere stellingen worden bekeken in korte en flashy Espresso-sessies die in 2015 aansluitend aan Open Coffee Altena gedraaid worden. In deze pilot staat de vraag centraal: ‘Hoe maak ik mijn netwerksessies effectiever?’ Dit thema wordt opgeknipt in drie fases: Voor - Tijdens - Na. Samen met maximaal vijftien ondernemers per Espresso wordt kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld...
foto bij 'Wie zinvol wil netwerken, bereidt zich voor'
30-03

Trema Welzijn zoekt mantelzorgers voor behoefteonderzoek

REGIO  - Bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand met dementie? Dan is Trema op zoek naar u! Trema is een brede Welzijnsorganisatie en is actief bij u in de buurt. Op dit moment doet zij onderzoek naar de behoefte van mantelzorgers in het Land van Heusden en Altena. De consulent Mantelzorgondersteuning, Mitzy de Groot voert dit onderzoek uit...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Trema Welzijn zoekt mantelzorgers voor behoefteonderzoek'
30-03

Nieuwendijk heeft weer natte voeten

NIEUWENDIJK - Na de stevige regenbuien van gister (239 maart) bleken diverse straten en tuinen in Nieuwendijk te zijn ondergestroomd. Na de overlast van vorig jaar zomer kwam dit voor velen als een onaangename verrassing. Dat blijkt onder meer uit de diverse reacties die CDA'er Otto van Breugel ontving...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwendijk heeft weer natte voeten'
28-03

Het wordt weer zomertijd

ALTENA - Vannacht gaat de zomertijd in, en gaat klok een uur vooruit: een uurtje minder slapen dus... In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. De klok wordt om 02.00 uur een uurtje vooruitgezet waardoor de nacht een uur korter duurt. Wereldwijd verzetten ongeveer zeventig landen twee keer per jaar de klok...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Het wordt weer zomertijd'
28-03

Werkendamse dorpsdichter gaat Troubabrouren

WERKENDAM - Het is een bijzonder trio: een geschoolde zanger, een met zijn gitaar vergroeide singer-songwriter en een dichter die regelmatig ’s nachts uit bed gaat voor een paar mooie zinnen of woorden. Samen vormen zij De Troubabrours, een bijzondere luisterervaring voor een aandachtig publiek. De Dorspdichter van Werkendam, Marcel Vaandrager, stond vaker met Frans Lodewijk en Marcus Mulder  op diverse podia. Toen zij samen in Brielle een middag mochten verzorgen is het concept geboren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Werkendamse dorpsdichter gaat Troubabrouren'
27-03

Ondernemende Vrouw op de promo-toer

ALTENA - Wie wordt de Ondernemende vrouw van Altena 2015? Tot en met 20 april kunnen vrouwen zich opgeven en laten opgeven. Vanaf 28 april t/m 7 mei kan iedereen stemmen voor de publieksprijs. De uitreiking is 9 mei tijdens het Marianne Vos festival. Nomineren kan via wwww.VrouwEnAltena.nl Om de nominatie voor 2015 nog wat meer boost te geven heeft Vrouw en Altena een flitsende promo uitgebracht...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Ondernemende Vrouw op de promo-toer'
27-03

Faillissement Thebe blijft overeind

REGIO - In hoger beroep is het verzet tegen het faillissement van Thebe Huishoudelijke Hulp BV ongegrond verklaard. Ook is het faillissement van de huishoudhulporganisatie bekrachtigd. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat Thebe, mede met het oog op het behoud van werkgelegenheid, voldoende pogingen heeft gedaan om personeel elders onder te brengen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Faillissement Thebe blijft overeind'
26-03

Sleeuwijk krijgt ook avond A27

WERKENDAM - Inwoners van Sleeuwijk en Werkendam die dachten ‘vergeten’ te zijn tijdens de inloopsessies die Rijkswaterstaat – of eigenlijk Flow27 – houdt rondom de verbreding van de A27, kunnen opgelucht ademhalen. Op korte termijn zal er ook voor hen een avond worden belegd waarbij het ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A27 wordt toegelicht en waar mensen vragen kunnen stellen, opmerkingen kunnen plaatsen, maar vooral ideeën kunnen aandragen. Lees hier verder... ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Sleeuwijk krijgt ook avond A27'

Regionieuws & -events...

Lokaal gaat u naar... 

Of naar...


tekstfabriek &
creatieve reclamemakerij

www.tekstatelier.nl